Förutsättningar för adoption

2017-09-12 i Adoption
FRÅGA
hej min fru har varit god man till en afghansk ensamkommande pojk, som nu är 18 år han har fått första utvisningsbeslutet men vi har hjälpt honom med att överklaga så han går nu och väntar.Vi kan inte släppa honom utan försöker att hjälpa honom.Undrar vad som gäller med adoption själv är jag 67 år min fru 58 god ekonomi bor i villa sedan 40 år. Är vi för gamla för att adoptera Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Den som fyllt 25 år får adoptera barn (se 4 kap. 1 § Föräldrabalken). Någon övre åldersgräns nämns inte i lagen. Av Socialstyrelsens allmänna råd går det dock att utläsa att om den sökande är över 42 år krävs särskilda omständigheter för att ansökan ska gå igenom. Sådana omständigheter kan vara: att sökanden redan har en relation till barnet, att enbart den ena partnern är något över 42 år samt att det inte är första gången man adopterar ett barn från en familj (se SOFS 2008:8). Det är således sällsynt men inte teoretiskt omöjligt att få adoptera även om man är äldre än 42 år.

Rätten ska göra en lämplighetsprövning innan en adoption går igenom. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har antingen uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen (se 4 kap. 6 § första stycket Föräldrabalken).

Den sistnämnda formuleringen "personligt förhållande mellan sökanden och barnet" har i rättspraxis tillämpats på situationer där man misstänker att det huvudsakliga syftet med adoptionen är att ge adoptivbarnet uppehållstillstånd i Sverige. Lagen medger alltså inte att man använder sig av adoptionsinstitutet som ett medel för att gå runt de migrationsrättsliga reglerna.

Ni är varmt välkomna att boka ett möte med vår Juristbyrå ifall ni vill ha hjälp att utreda de migrationsrättsliga möjligheterna till att upphäva utvisningsbeslutet.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (612)
2022-01-14 Kan min sambo adoptera mitt barn, och vad blir konsekvenserna?
2021-12-31 Adoption av vuxen. Avstående och avsägelse av arv.
2021-12-31 Vuxenadoption
2021-12-23 Får man adoptera sin makes barn?

Alla besvarade frågor (98658)