Förutsättning för TV-avgift

2017-02-07 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga gällande lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Där står 2 a § "Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag". Detta tyder jag enklast som att om man köper en TV och plockar bort möjligheten att ta emot tv-sändning (genom tex fysiskt sabotage) så är man ej betalningsskyldig. Som lagen används verkar det inte vara så (för privatpersoner) enl radiotjänst själva dvs som privatperson spelar det ingen roll om tvn inte kan ta emot tv, du ska ändå betala. Var kan man förstå detta från lagen, eller är det radiotjänst som hittat på (på samma sätt de hittade på att datorer var avgiftsgiltiga, som sedan hävdes i domstol)?MvH
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Betalning av TV-avgiften regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

I lagens 2 § förklaras att en TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.

I 2 a § specificeras att den som innehar en sådan TV-mottagare också ska betala TV-avgift.

En TV-mottagare är i grunden konstruerad för att ta emot TV-sändningar. Den har till skillnad från en dator inget annat primärt användningsområde.

Lagtexten är ganska tunn på området och då får man se till propositionen (2005/06:112 s. 93) Där står för vägledning b.la.

Eftersom utrustningen skall vara avsedd för att kunna ta emot TV-program spelar det inte någon roll för avgiftsskyldigheten om innehavaren av TV-mottagaren för tillfället inte kan se på TV-program på grund av att utrustningen är tillfälligt trasig, eller för att det saknas antenn eller för att innehavaren av mottagaren inte har köpt en digital-TV-box som anslutits till TV-mottagaren.

Jag tolkar det som att det är själva innehavet av en TV-mottagare som utlöser avgiftsskyldigheten, oavsett om du ändrar i den tekniska utformningen.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Patrik Martinson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1234)
2021-01-24 Vilket ansvar har kommuner för snöröjning av cykelbanor
2021-01-21 Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?
2021-01-20 Byta efternamn
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?

Alla besvarade frågor (88394)