Förutsättning för adoption

2017-02-20 i Adoption
FRÅGA
Hej!Vår dotter separerade från sin man för snart två år sedan. Hon har ett barn som inte är hennes f.d. mans biologiska, men som föddes inom äktenskapet. Ett oerhört olyckligt äktenskap som ledde till att hon inledde med en annan man. Hennes f.d. man misshandlade henne och kontrollerade allt hon gjorde, med bland annat kameror i deras gemensamma bostad. Det är konstaterat med blodtest att han inte är biologisk fader, vilket han också har erkänt och den biologiska fadern är dessutom identifierad genom blodprov. Situationen är följande. Vår dotters f.d. man har krävt i tingsrätten att få adoptera barnet, som inte är hans med motiveringen att modern är psykiskt sjuk. Han har inte träffat barnet på ett år, då det bor på heltid hos modern. Vår dotter har ett par suicidförsök bakom sig inom deras äktenskap då hon inte såg någon annan möjlighet ur sitt äktenskap. Hennes man uppmanade henne dessutom att ta livet av sig att det vore bäst för alla parter enligt honom. Nu använder han hennes suicidförsök, plus att hon gjorde ett suicidförsök som tonåring, som argument för att han skall adoptera barnet. Är detta möjligt? Vår dotter är inte suicidbenägen, hon mår oerhört mycket bättre efter att hon lyckats lämna sin f.d. man. Under hela har han fortsatt att trakassera henne vilket gett henne och barnet skyddad identitet. Hur ser den juridiska bilden ut i ett sådant ärende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om föräldraskap, vårdnad, adoption mm finns i föräldrabalken (FB). Du kan titta närmre på den lagen här.

Reglerna om adoption

Enligt FB 4:5a måste föräldrarna till omyndiga barn samtycka för att en adoption ska kunna äga rum. Samtycke behöver inte hämtas in om föräldrarna lider av en allvarlig psykisk störning, inta har någon del i vårdnaden av barnet eller befinner sig på okänd ort. Barn som är 12 år eller äldre måste dessutom själva godkänna en adoption enligt FB 4:5. Även om föräldrarna till ett barn godkänner en adoption, så får rätten inte tillåta en adoption som inte är till fördel för barnet och om den sökande har uppfostrat eller vill uppfostra det eller att det på annat sätt med hänsyn till förhållandet mellan barnet och sökanden kan anses lämpligt (FB 4:6).

Konsekvenserna i det aktuella fallet

Att din dotter har en historia av suicidförsök är inte detsamma som att vara allvarligt psykisk sjuk och då hon har barnet hos sig är hon uppenbarligen del av barnets vårdnad. Detta innebär att hon måste lämna samtycke till en adoption av barnet. Om den biologiska pappan till barnet har någon del i vårdnaden ska han också samtycka. Skulle barnet vara äldre än 12 år måste dessutom barnet själv samtycka till en adoption. En adoption sker dessutom aldrig utan att rätten utreder alla relevanta förhållanden och påståenden om exempelvis psykisk sjukdom måste kunna bevisas. En domstol får aldrig – oavsett samtycken – tillåta en adoption om det inte är till fördel för barnet och med hänsyn till situationen du beskriver verkar det mycket osannolikt att en domstol skulle besluta om att låta den här mannen adoptera barnet i fråga.

Avslutningsvis kan alltså sägas att din dotter själv måste godkänna om hon skulle vilja att någon adopterade hennes barn. Utöver samtyckesfrågan tillåts bara adoptioner som efter en utförlig utredning anses vara till barnets bästa, vilket det inte kan anses vara i det här fallet.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (602)
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn
2021-07-30 Adoptera 18 åring
2021-07-29 Krävs det samtycke från de biologiska föräldrarna vid en vuxenadoption?
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?

Alla besvarade frågor (94634)