Förundersökning, åtal och målsägandens rätt att få information

2017-05-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
HejJag och min pojkvän blev hotad utav min hyresvärd och jag undrar vilka rätt vi har ? Polisen har varit involverad och vi har även polisanmält. Det var pistolhot så det var väldigt seriös.Jag skulle värkligen uppskatta eran hjälp. Snälla hjälp oss!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Bestämmelser om förundersökning

Bestämmelser om förundersöknings finns i rättegångsbalken (RB) samt förundersökningskungörelsen (FUK)

Inledande av förundersökning - rättegångsbalken

Förundersökning, utgör det normala förfarandet för att utreda misstankar om brott och ska inledas enligt 23 kap. 1 RB så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Innebörden av " anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats" tar sikte på att det måste föreligga en misstanke om ett konkret brott som ska grunda sig på någon sorts bevisning. Det krävs dock inte bevisning av någon nämnvärd styrka.

Det vanligaste grunden för en förundersökning är att målsäganden har angett ett brott. Vidare har polisman rapporteringsskyldighet enligt 9 § polislagen.

Ett av undantagen för när förundersökning inte behöver inledas regleras i 23 kap. 1 st. 2. I paragrafen stadgas att förundersökning inte behöver inledas, om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Det kan tänkas att den absoluta förundersökningsplikten inte hade några undantag men så är det således inte. Den absoluta förundersökningsplikten ska tolkas på det sättet att den innebär en skyldighet att inleda en förundersökning endast då det ligger inom det rimliga gräns att anta att en utredningen kan leda till att saken blir uppklarad och någon kan lagföras för brottet.

Åtal

Om förundersökning har inletts fattas det efter förundersökningen är avslutad beslut om huruvida åtal ska väckas eller inte. De brott som kan bli gällande i ditt fall faller under allmänt åtal enligt 20:3 RB. I 20:6 RB stadgas åklagarens åtalsplikt. Åtalsplikten inträder när åklagaren på objektiva grunder bedömer att bevisningen mot den misstänkte är tillräckligt stark.

Målsägandens rätt att få information

Den som har blivit utsatt för brott kallas för målsäganden. Du som målsägande har rätt att få information om vissa saker som har att göra med förundersökning.

Som målsägande ska du enligt 13 b FUK tillfrågas om du vill få information om förundersökningen läggs ner, om åtal inte ska väckas, när huvudförhandling i målet ska hållas samt när dom eller slutligt beslut meddelas.

Du som målsäganden ska även så snart ett åtal har beslutats underrättas om beslutet enligt, 13 d FUK. Som målsägande har du även rätt att få reda på om åklagren väljer att lägga ner förundersökningen eller inte väcker åtal, 14 § st. 2 FUK.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis har du som målsäganden rätt till att få information om ärendet. Normalt är det att polisen kontaktar målsäganden. Du kan dock höra av dig till polisen och fråga om ärendet.

Återkom gärna om du har fler frågor.

Med Vänligan Hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2642)
2021-07-31 Vad ska jag göra när jag har blivit utsatt för ett brott?
2021-07-31 När en husrannsakan får genomföras
2021-07-30 Kan kungen åtalas?
2021-07-29 Griftefridsbrott

Alla besvarade frågor (94634)