FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott04/03/2022

Fortkörning under prövotid

Hej jag körde fort under prövotid och fastna på kamera. Jag blev av med körkortet eller jag förlora mitt körkort ?

Efter 6 månder ska sluta provtid.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du kört för fort under tiden som du haft prövotid och att du nu undrar kring de juridiska aspekterna beträffande situationen och huruvida ditt körkort kommer att bli återkallat eller inte.

I detta fall kommer Körkortslagen (KörkL) att vara tillämplig.

Återkallelse av körkort vid fortkörning

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och det inte är att anses som ringa (5 kap. 3 § 4 p. KörkL).

Vad är en hastighetsöverträdelse som inte är att anses som ringa?

Det går inte att genom att läsa lagtexten få sig en uppfattning om vad som ska anses som en hastighetsöverträdelse som är ringa respektive inte. Detta gör att man måste vända sig till förarbeten och praxis (Prop. 1992/3:189 s. 3-4). I förarbeten har man sagt att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska ses som ringa. Detta innebär att det kan ske ett återkallande av ett körkort om man framför fordonet med mer än 30 km/h över tillåten hastighetsgräns. Det finns vissa situationer där körkortet kan återkallas om man kör 20 km/h över tillåten hastighetsgräns, detta gäller exempelvis utanför skolor där hastighetsgränserna generellt sätt är låga.

I din bakgrundsinformation anges det inte med hur mycket du överskridit högsta tillåtna hastighet. Detta kan komma att ha stor betydelse i frågan om körkortet kommer bli återkallat eller inte.

Spärrtid

Vid körkortsåterkallelse för fortkörning ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, det är detta som kallas spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkL). Vid ett beslut om spärrtid kommer Transportstyrelsen, som är den myndighet som fattar beslut om återkallelse av körkort, att göra en helhetsbedömning i det enskilda ärendet. Såväl omständigheter hänförliga till brottet som personliga förhållanden, ex. ditt behov av körkort i arbete kan komma att påverka längden av spärrtiden.

Prövotid

Om man blir av med körkortet under prövotiden innebär det att ett nytt körkortsprov måste genomgås. Detta framgår av (5 kap. 15 § KörkL). Värt att nämna att man under prövotiden inte bedöms "hårdare" än människor som inte är under prövotid. Skillnaden är vid återkallelse av körkortet, att man om haft prövotid måste ta ett nytt körkortsprov.


Sammanfattning och avslutande rekommendationer

Avslutningsvis kan anföras att det inte går att säga med all säkerhet om situationen i din fråga kommer att föranleda ett återkallande av ditt körkort eller inte. Det behövs något mer specificerad information beträffande det aktuella händelseförloppet, exempelvis hur pass snabbt du kört, vilket trafikförhållande det varit den aktuella tiden, om du tidigare begått trafikbrott m.m. Värt att repetera är att du inte kommer bedömas "hårdare" på den grunden att du har prövotid på körkort. Däremot om ditt körkort skulle bli återkallat, så måste ett nytt körkortsprov vidtas. I slutändan är Transportstyrelsen myndigheten som kommer fatta ett beslut i ärendet.

För mer detaljerad läsning rekommenderas följande hemsida.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Rijad TrubljaninRådgivare
Hittade du inte det du sökte?