Fortkörning, men polis vill inte bevis

2020-05-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej,Fastnade i fortkörningskontroll (laser) idag på motorvägen med maxhastighet 70km/h, varpå dem mätte min hastighet till 103km/h. När patrullen stannade mig frågade dem direkt om jag erkände brott varpå jag bad om platsprotokoll och bildkalibrering för att säkerställa vilket brott jag begått och skulle kunna erkänna därefter. Blev nekad till att få se detta på plats varpå jag då inte kunde erkänna eftersom jag inte fick se några bevis. Erkände alltså inte på plats eftersom att jag inte fick se något av det brott jag begått. Hur ska man gå tillväga? Erkänna brott fastän dem vägrar att delge bevisen på plats? Är det inte något jag har rätt att ta del av vid brottsmisstanke? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du inte har skrivit under någon bot och att detta troligtvis kommer tas vidare till tingsrätten. Självklart har du rätt att ta del av bevisning när du blir anklagad för ett brott.

Förundersökning och åklagare

Det som kommer hända nu är att en förundersökning kommer att inledas av polisen/åklagaren. Där råder jag er att berätta hur du uppfattar situationen och nämna att du har flera vittnen som satt i bilen. Berätta även att ingen bild eller film tagits och att du blir anklagad för något du är oskyldig för utan bevisning.

Därefter får åklagaren avgöra om det finns chans för denne att vinna i en eventuell rättegång. Finns inga bevis från polisens/åklagarens sida, kommer troligtvis ingen rättegång att bli av och du kommer inte att behöva betala boten. Kom ihåg att det är åklagaren som har den fulla bevisbördan i en rättegång, alltså är det åklagaren som ska bevisa att du har begått den brottsliga gärningen och är skyldig!

Om åklagaren finner skäl till åtal

Om åklagaren anser att ärendet behöver tas vidare till en domstol kommer du innan en rättegång få ett erbjudande om att betala boten (strafföreläggande), för att slippa ta det till rättegång. Min rekommendation är att du tackar nej till detta och tar det till en rättegång ändå, så att åklagaren blir tvungen att bevisa din tänkbara skyldighet.

Om åklagaren efter detta fortfarande anser att en rättegång vore behövlig, kommer en rättegång bli av. Jag ser det dock som mycket osannolikt för åklagaren att kunna vinna i rätten, p.g.a. att det inte finns några bevis. Åklagaren måste bevisa att det är du som kört den hastigheten med den bilen på den platsen och just vid den tidpunkten!

Om vi tänker oss att åklagaren av någon anledning skulle vinna i tingsrätten, ska du självklart överklaga vidare till hovrätten och eventuellt till Högsta domstolen. Överklagan kommer ni få instruktioner om när ärendet väl avgjorts i tingsrätten. Anledningen till att ni ska överklaga är för att hovrätten/högsta domstolen brukar göra olika bedömningar än tingsrätten.

Sammanfattning

Självklart ska du inte betala boten om du är oskyldig. Vid en eventuell rättegång kommer du inte behöva betala några rättegångskostnader (t.ex. motpartens ombudskostnad), då polisen inte har någon sådan. Om du skaffar eget ombud blir du skyldig att betala den, så det är inte värt att anlita ombud när du ändå kan klara dig på egen hand. Med andra ord har du inget att förlora, förutom att bli tvungna att betala boten ifall du skulle bevisas vara skyldig. Men som sagt ser jag det osannolikt att någon rättegång blir av och du kommer troligen slippa betala boten.

Lycka till och återkom vid fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1078)
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (88293)