Förtida uppsägning av säsongsanställning

FRÅGA
Jag har en säsonganställning min chef skickar till mig på sms tisdagen den 11-8 att min anställning slutar 15-8. Min säsong gällde maj-november. Kan han bara göra så. Om man tittar vad det står om uppsägningstid på baksidan så står det så här. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Gör dom ett kontraktsbrott när dom gör så här? Hur kan jag gå vidare med detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

De grundläggande reglerna om anställningsskydd finns i lagen om anställningsskydd (här). En säsongsanställning är en typ av tidsbegränsad anställning, 5 § LAS. Grundprincipen är att en tidsbegränsad anställning inte ska sägas upp under pågående anställning. Man kan dock avtala om uppsägningstid om minst en månad (samma regler som gäller vid tillsvidareanställning, se 11 § LAS).

Reglerna i LAS kan frångås om din arbetsgivare tecknat kollektivavtal med ett fack, alltså kan både förmånligare eller mindre förmånliga regler gälla för din anställning. Om ett sådant kollektivavtal finns kan du ta kontakt med facket för vidare vägledning.

Dock ser jag ingen anledning till att den uppsägningstid som står i anställningsavtalet inte skulle gälla för din del och glöm inte att du har rätt till lön och andra förmåner under uppsägningstiden.

Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.


Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll