Vad gäller vid förtida avbrytning av provanställning?

Hej. Jag har en provanställning på 6 månader under perioden 2020-03-30 tom 2020-09-30. Igår, 2020-05-12, fick jag ett sms att min anställning är avslutad from 2020-05-10. Har detta gått rätt till? Hur ska jag göra nu? Kan man kräva något skadestånd för avtalsbrott?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om anställningsavtal regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Det är möjligt att avvika från vissa av lagens regler genom ett kollektivavtal (2 § 3 stycket LAS). Om din anställning omfattas av ett kollektivavtal så är det villkoren i avtalet som gäller. Samma sak gäller om du och din arbetsgivare har slutit ett enskilt anställningsavtal som avviker från lagen. Det enskilda anställningsavtalet får däremot inte försämra dina rättigheter som arbetstagare (2 § 2 stycket LAS). Då det inte framgår av din fråga om din anställning omfattas av ett kollektivavtal eller om du och din arbetsgivare kommit överens om något särskilt så utgår jag från lagens regler.

Utgångspunkten när en arbetsgivare vill avbryta en provanställning i förtid är att hen ska underrätta arbetstagaren 14 dagar i förväg. Om arbetstagaren är medlem i en fackorganisation så ska även denna underrättas (31 § LAS).

Det är dock möjligt för en arbetsgivare att avbryta en provanställning omedelbart, utan att underrätta arbetstagaren 14 dagar i förväg (6 § LAS). I det fallet kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd för brott mot 31 § LAS (38 § LAS). Arbetsgivaren kan då bli skyldig att betala skadestånd för den kränkning som lagbrottet inneburit (allmänt skadestånd). Även andra ekonomiska skador som orsakats av att arbetsgivaren inte har underrättat arbetstagaren 14 dagar i förväg ska ersättas. Däremot har arbetsgivaren inte någon skyldighet att betala ersättning för utebliven lön (AD 2003 nr 115).

Sammanfattning

Om din arbetsgivare vill avbryta provanställningen i förtid har hen en skyldighet att underrätta dig 14 dagar i förväg. Däremot finns det inget som hindrar arbetsgivaren från att omedelbart avbryta provanställningen, alltså utan att underrätta arbetsgivaren 14 dagar i förväg, men i det fallet kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig. Din arbetsgivare kan alltså avbryta din provanställning omedelbart, men du kan kräva skadestånd på grund av att hen inte har tagit hänsyn till 31 § LAS.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”