Förtalsbrott

Hej!

Har en fråga om förtal. Har fått en polisanmälan mot mig för misshandel och missfirmelse av två olika personer, men vid ett och samma tillfälle. Jag skall ha gett en yngling en örfil och den andra personen skall jag ha kallat för "svartskalle". Händelsen skall ha inträffat 20160926. Det är fem ungdomar som säger detta, men jag är oskyldig! Dom säger att dom känner igen min röst i polisanmälan. Första gången jag träffade ungdomarna var dagen efter händelsen.

Kan jag anmäla dom för förtal är min fråga?

Ärendet är inte färdigbehandlat ännu!

Med vänlig hälsning

Sune

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan ha gjort sig skyldig till brottet förtal som framgår av 5 kap. 1 § brottsbalken. Den som förtalar någon är dock inte ansvarig om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den.

Ett förtal kan ha förekommit genom att någon utpekat dig som brottslig genon en polisanmälan som saknar grund i vad som verkligen har hänt. Har däremot personen haft fog för sin anmälan, vilket du i och för sig påpekar inte är fallet, föreligger inte förtal.

Observera att förtal inte innefattas i det allmänna åtalet som åklagaren väcker utan det är du som målsägande som måste väcka åtal precis som du påpekar, se 5 kap. 5 § brottsbalken. Det räcker således inte att bara att polisanmäla dem för förtal utan du måste också väcka åtal.

Det som du beskriver att du blivit utsatt för skulle också kunna utgöra ett brott kallas falsk tillvitelse eller falsk angivelse. Dessa brott är olikt förtalsbrottet ett brott som åklagaren väcker åtal i. För dessa brott räcker det således med en polisanmälan från din sida.

Falsk angivelse är ett brott enligt BrB 15 kap. 6 §. Brottet begås genom att någon medvetet anger en oskyldig person till åtal med syfte att personen ska dömas för ett brott. Det avgörande för att någon ska anses ha begått falsk angivelse är att personen var medveten om att den anklagade en oskyldig och att det inte fanns några anledningar att misstänka att den utpekade inte var oskyldig. Personen måste också gjort anmälan för att den utpekade ska dömas för ett brott i rättegång.

Falsk tillvitelse är ett brott enligt BrB 15 kap. 7 § och liknar på många sätt falsk angivelse. Detta brott begås genom att en person hos en åklagare, polis eller annan myndighet pekar ut annan för brottslig gärning eller lämnar andra besvärande uppgifter. Personen måste medvetet peka ut någon som är oskyldig och det ska inte finnas några anledningar för personen att tvivla på den andras oskuld. Den största skillnaden jämfört med brottet falsk angivelse är att syftet inte behöver vara att den utpekade ska dömas för ett brott, utan det räcker att medvetet anmäla eller peka ut en oskyldig för att besvära denne. Denna regel tillämpas bland annat om någon regelbundet anmäler någon hos polis eller myndigheter endast för att skapa olägenheter för personen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo