Förtal/förolämpning från lärare

FRÅGA
Hej! Min lärare har frågat/påstått/anklagat mig 2ggr att jag brukar narkotika samt att jag säljer vidare. Inget av detta stämmer på långa vägar. Har en viss frånvaro och då vet jag att dom kan misstänka droger men jag har berättat för min lärare varför jag har varit frånvarande. Blir jävligt nedstämd och kränkt när han kommer med detta för jag står högt emot droger och bli anklagad för det känns ju bara pissigt! Min fråga är då om det går att anmäla hen för förtal eller liknande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De brott som främst är aktuella är de s.k. ärekränkningsbrotten; förtal och förolämpning. Att peka ut någon som brottslig kan vara förtal enligt 5:1 brottsbalken. För att utpekandet ska utgöra förtal krävs dock att uppgiften om att tex en person är brottslig lämnas till någon annan. Det är således inte förtal om din lärare anklagar dig för brott när ni är själva. Pekar läraren däremot ut dig som brottslig inför en grupp människor eller inför klassen kan det vara förtal.

Förolämpningsbrottet (5:3 brottsbalken) berör situationer där en kränkning, beskyllning eller annat skymfligt beteende sker direkt till en person. Det kan alltså täcka in situationen att din lärare anklagar dig för droganvändning i enrum. Att fråga sin elev om den brukar droger är dock givetvis inte brottsligt. Brottet avser nämligen uttalanden som syftar till att såra den utsattes känslor. Om något sådant syfte saknas är det alltså inte fråga om förolämpning.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1237)
2021-07-31 Är det olagligt att kalla någon för hora?
2021-07-31 Förtal och rättsprocessen bakom
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?

Alla besvarade frågor (94564)