Förtalbrott eller rättelse

FRÅGA
Jag har anmält nån för misshandel, och hans barn var där när händelsen ägde rum och polisen anmält socialtjänsten.Nu säger han att jag nämnde till polisen att han slog barnen också. Han stödjer sin uttalande och säger att Socialtjänsten sa tiHan att jag rapporterade inte min misshandel utan barnens.Jag har en koipa på anmälan men n är inte tillräckligt bevis att bevisa jag sa ingenting om barnen också så tog jag kontakt med socialtjänsten för att bekräfta vad han sa men dem avslog att svara på mig pga anmälan gjorde genom polisen inte mig!Våra vänner tror på honom och tänka jag ljuger bara för att göra honom illa.Det har skadad mycket mellan polare och bekantar.Antligen socialtjänsten medarbetaren sa fel eller han ljuger med avsikt att försöka min trovärdigheten. Jag har meddelanden från vänner som står att han är ganska säker eftersom socialtjänsten sa så till honom.Mitt syfte är att han är tvungen avsluta sprida strunt prat om mig eller socialtjänsten bekräftar att de sa fel till honom.Hur får jag ta det vidare lagligt? Vem skulle jag stämma?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Personen som sprider osanningar om dig kan anmälas för brottet förtal, enligt Brottsbalk (1962:700), Brb, 5 kap 1 §, se här: här.

För att förtal ska vara aktuellt krävs det att personen det handlar om har sagt saker om dig, till andra personer än dig, med målet att väcka andras missaktning gentemot dig genom att beskylla dig för brott eller för ett klandervärt levnadssätt. Det finns inga krav på att uppgiften som har lämnats ska vara sann. Förtal kan leda till böter, om det är grovt kan det leda upp till fängelse i två år, BrB 5 kap 2 §. Om personen ifråga var skyldig att lämna uppgiften faller straffansvar bort.

Det är personen som sprider falska rykten om dig som du ska stämma om det blir aktuellt med stämningsansökan, i så fall anmäler du hos polisen.

En socialarbetare har tystnadsplikt och får därför inte utan tillåtelse berätta vad du har sagt, Socialtjänstlag (2001:453), 15 kap 2 §.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1044)
2020-10-26 Kan vara förtal att sprida domar m. personuppgifter på nätet
2020-10-25 Att bli omtalad på felaktiga grunder
2020-10-23 Finns det grund för att anmäla för förtal?
2020-10-22 Utpekande vid förtal

Alla besvarade frågor (85381)