Förtalad av chefen

FRÅGA
Min före detta chef har skrivit ihop ett omdöme om mig med falska uppgifter som hon sedan har spridit. Jag kan bevisa att uppgifterna inte är sanna (bland annat genom logg-utdrag från mitt arbete). Det falska omdömet har gett mig negativa konsekvenser, exempelvis svårighet att få vissa arbeten. Är det som min före detta chef gjort ett lagbrott och kan jag anmäla henne till polisen? Vilket lagbrott skulle det kunna handla om?
SVAR

Hej och tack för at du vänder dig till lawline med din fråga!

Denna fråga är reglerad i 5 kap. brottsbalken (BrB). Den första bestämmelsen i kapitlet reglerar när en person kan bli dömd för förtal. Det står där att gärningsmannen ska peka ut någon som brottsling, klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som är ägnad att utsätta personen för annans missaktning och döms då för förtal.

Med begreppet "peka ut någon" innebär att meddelandet ska få en spridning och därmed kunna utsätta personen för någon annans missaktning. Från din beskrivning har detta skett. Därefter behöver en bedömning göras om uppgiften uppfyller kravet på att vara "ägnad att utsätta personen för annans missaktning". Det innebär att den typiskt sett ska medföra att personer förlora aktningen för personen som uppgiften är riktad mot. Man kommer alltså inte göra en bedömning om uppgiften i det enskilda fallet har drabbat den förtalade personen negativt. Från din beskrivning kan jag inte uttala om uppgiften omfattas av straffbestämmelsen. I praxis har det ansett som förtal då uppgifter om att en anställd var psykiskt sjuk hade spridits (NJA 1990 s. 231)

Därefter finns det en undantagsregel i 5 kap. 1 § 2 st. BrB som anger att om det var försvarligt att lämna uppgiften och om den var sann eller det fanns skälig grund för uppgiften ska man ej dömas till ansvar.

Även om inte reglerna för förtal är uppfyllda kan chefen bli dömd för förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB. Det krävs då att chefen ska ha lämnat någon sorts kränkande uppgift.

För bägge dessa brotten behöver chefen agerat med uppsåt. Det innebär för förtal att chefen ska antingen varit likgiltig eller haft insikt i att uppgiften lämnades och spreds samt de omständigheterna som gör uppgiften till en typiskt sett nedsättande uppgift. För förolämpning krävs att chefen hade uppsåt till att han sa den förolämpande uppgiften.

Som du ser är det ett antal steg som behöver vara uppfyllda för att chefen ska kunna bli dömd för antingen förtal eller förolämpning. Dessa brott är inte heller som utgångspunkt under allmänt åtal utan det är målsäganden själv som ska åtala gärningsmannen enligt 5 kap. 5 § BrB. Kort sagt innebär enskilt åtal att reglerna om rättegångskostnader kommer i princip gälla som ett vanligt tvistemål enligt 32 kap. 11 § rättegångsbalken (RB) och 18 kap. 1 § RB. Det medför att den förlorande parten får ersätta den andras rättegångskostnader vilket kan medföra att ett enskilt åtal blir för dyrt för gemene man att driva.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?