Förtala att anklaga någon för hot?

FRÅGA
Hej! Är det förtal om person A pekar ut person B som kriminell inför andra, eller socialtjänsten med motiveringen att B på ett brottsligt sätt ´´allvarligt`` hotat honom och hans familj? Det är alltså uppgifter som inte stämmer och person A har inte heller några tillräckligt försvarbara skäl till att sprida uppgifterna bakom ryggen på B, som är helt ovetande om detta. Finns det andra eventuella brott, förutom förtal som också kan bli aktuella här enligt er bedömning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller lagar om brott. Precis som du skriver kan detta vara förtal, vilket regleras i BrB 5 kap § 1. Där står att den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd döms för förtal till böter. Man döms inte om det var försvarligt att lämna uppgifterna, och det antingen var sant eller man hade skälig grund att tro det. Det betyder att A måste kunna visa att det han påstår är sant, eller att han i vart fall hade anledning att tro det.

Eftersom att A har anklagat B för att ha brottsligt hotat honom och hans familj har han pekat ut B som brottslig, och antagligen också som klandervärd. Om det inte var försvarligt att lämna uppgifterna utgör detta förtal. Även om det var försvarligt kan så vara fallet, om det som du säger inte alls stämmer, och han inte heller hade anledning att tro det.

B skulle alltså kunna polisanmäla A för förtal i detta fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93198)