Förtal vid utskick inom Brf.

FRÅGA
Bor i en bostadsrättsförening vid ett utskick i brevlådor till boende har våran bil fotats pga att vi ställt den fel, i utskicket nämns det att man inte får parkera på detta viset under en längre tid pga av brandvägFråga? Bör man inte täcka för nummerplåten, känns som trakasserier att utlämna en boende på detta viset, är det verkligen ok, fanns fö 4-5 bilar till med synlig regnummer
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det brott som ligger närmast till hands i detta fall är förtal, vilket regleras i Brottsbalken 5 kap 1 §. För någon ska göra sig skyldig till förtal krävs att denne utpekar någon som klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning.

Min bedömning av detta fall är att det framförallt saknas uppsåt hos uppgiftslämnaren att utsätta er för missaktning. Vad jag förstår har fotot spridits i informationssyfte och det fanns ingen speciell tanke med att visa registreringsskylten. Situationen skulle eventuellt ha varit en annan om ert namn exempelvis hade skrivits ut på fotot. Då finns det större skäl att ifrågasätta om informationen har ett annat syfte än att informera om hur bilen inte får stå.

Sammanfattningsvis är min bedömning att utskicket inte utgör något brott.

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1037)
2020-10-19 Någon har skrivit information om mig som inte stämmer - vad kan jag göra?
2020-10-18 Insulting behaviour
2020-10-12 Förtal - vad är det och vad kan jag göra åt det?
2020-10-12 Förtala att anklaga någon för hot?

Alla besvarade frågor (85168)