Förtal vid utskick inom Brf.

Bor i en bostadsrättsförening vid ett utskick i brevlådor till boende har våran bil fotats pga att vi ställt den fel, i utskicket nämns det att man inte får parkera på detta viset under en längre tid pga av brandväg

Fråga? Bör man inte täcka för nummerplåten, känns som trakasserier att utlämna en boende på detta viset, är det verkligen ok, fanns fö 4-5 bilar till med synlig regnummer

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det brott som ligger närmast till hands i detta fall är förtal, vilket regleras i Brottsbalken 5 kap 1 §. För någon ska göra sig skyldig till förtal krävs att denne utpekar någon som klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning.

Min bedömning av detta fall är att det framförallt saknas uppsåt hos uppgiftslämnaren att utsätta er för missaktning. Vad jag förstår har fotot spridits i informationssyfte och det fanns ingen speciell tanke med att visa registreringsskylten. Situationen skulle eventuellt ha varit en annan om ert namn exempelvis hade skrivits ut på fotot. Då finns det större skäl att ifrågasätta om informationen har ett annat syfte än att informera om hur bilen inte får stå.

Sammanfattningsvis är min bedömning att utskicket inte utgör något brott.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo