FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB28/02/2020

Förtal vid ryktesspridning. Vad gäller?

Hej. En person på mitt arbete sprider rykte om mig att jag sover på nattarbete. Han har tidigare velat skada andra och gjort lika. Tidigare att en hade sex med en på arbetet. Ska jag anmäla min smutskastning som förtal. Talat med facket i tele samt sms. Stöd har hjälpt men vill få slut på hans trackasserier. Tack för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Frågan är alltså huruvida detta rykte kring att du sover på ditt nattarbete kan räknas som förtal. Viktigt är att den aktuella uppgiften ska utsätta dig för andras missaktning. Vissa uppgifter är inte tillräckligt allvarliga för att uppfylla detta krav exempelvis kan man inte bli dömd för förtal genom att hävda att en person X ibland "kör lite för fort på våra landsvägar". Säger jag däremot att person X ofta "kör rattfull" kan det plötsligt vara frågan om ett förtalsbrott. Andra människor missaktar helt enkelt rattfyllan mer än det första exemplet med landsvägen. Att paragrafen ska tolkas på detta sätt måste ses i den historiska kontexten att brottet förtal ses som ett angrepp på ditt anseende (dvs. din "objektiva" ära).

Det är tveksamt om ett rykte att du sover på ditt nattarbete når upp till att vara förtal enligt redogörelsen ovan. Det skulle dock mycket möjligt istället kunna kategoriseras som ett ekonomiskt förtalsbrott då dessa typer av uppgifter ej behöver kopplas till din "heder" och "ära" på samma sätt som ovan. Här räcker det med att du själv får lida ekonomiska skadeverkningar (vilket kan ske tex. om du får sparken på grund av uppgifterna). Dock saknas i skrivande stund rättsfall där detta ekonomiska förtalsbrott testats varför undertecknad inte vågar uttala sig om utgången i det fall du skulle vilja driva en sådan process.

Det är alltid viktigt att ha i åtanke att det är svårt och kräver mycket energi från dig att verkligen bevisa att ett förtalsbrott ägt rum då du kommer vara din egen åklagare i processen. Detta bör du ha i åtanke innan du inleder en process kring ett eventuellt förtalsbrott. Förlorar du processen i domstol riskerar du även att få betala rättegångskostnaderna helt själv. De ekonomiska riskerna är således höga (i synnerhet i detta fall då utgången är väldigt osäker pga. avsaknaden av tidigare rättsfall).

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!
Sebastian NäslundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?