Förtal vid delning av kommentar på nätet

FRÅGA
Om någon skriver en offentlig kommentar på min väns bild. Får jag ta screenshot på dessa kommentarer och dela dom i syfte att visa upp vad folk kan kommentera på nätet. Utan att dölja namnet på personerna som kommenterat. Kan det på något sätt bli förtal mot dessa? Jag har screenshotat bilder på de då offentliga kommentarerna och är redo att dela ett offentligt inlägg. Personerna har dock nu i efterhand tagit bort sina kommentarer, blir det någon skillnad? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret bör vara nej, det ska inte kunna bli förtal mot dessa. Låt oss kika på rekvisiten för förtalsbrott som enligt lagtexten lyder att=den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken).

Det blir därmed långsökt att angripa din delning med diverse förtalsanklagelser. Enligt mig blir det svårt att hävda att du utpekar någon som brottslig eller klandervärd baserat på en kommentar, personen har ju skrivit det den skrivit och så länge du inte våldför dig fullständigt på din egen lexitaliska tolkning av kommentaren bör det inte kunna bli förtal. Förtal torde alltså endast komma på fråga om du själv tolkar in saker och drar egna slutsatser som inte alls har med kommentaren att göra. Dvs. du kan inte skriva i din delning att exempelvis person X är en tjuv eller kör rattfull osv. om det inte tydligt framgår av kommentaren, men det tycks ju inte heller vara ditt syfte. Du vill ju bara dela kommentaren för att visa upp den, varför förtal inte torde vara aktuellt. Delningen i sig uppfyller alltså svårligen rekvisiten i (5 kap 1 § Brottsbalken). Om jag tolkat ditt syfte med delningen korrekt blir alltså inte ett förtalsbrott aktuellt.

*De facto att personerna nu tagit bort inlägget förändrar knappast bedömningen eller resonemanget ovan.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1026)
2020-09-23 Förtal och kränkning av arbetsgivare
2020-09-22 När ska man anmäla vad man tror är förtal?
2020-09-21 Hur anmäler man någon för förtal?
2020-09-21 Vad innebär brottet förtal?

Alla besvarade frågor (84320)