Förtal vid anklagelser om att ha använt datingapp

FRÅGA
Hej!Min frus väninnor har sagt till min fru att dom sett mig på datingappen Tinder och påstått att jag har pratat med andra tjejer. Jag har aldrig någonsin använt den här appen och dessa anklagelser stämmer inte. När jag frågade dom om bevis på detta så hade dom inte det. Bara det dom har sett med sina egna ögon vilket är totalt 2 personer varav en är anonym som jag tydligen inte känner. När folk sprider sådana här osanningar om en som är sjukt kränkande, finns där något i lagen som styrker att jag kan i värsta fall anmäla dessa personerna för förtal? Jag menar dom har kränkt mig och det dom har sagt finns det ingen substans i för det rent av saknas bevis.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om brott finns i Brottsbalken, den hittar du här.

Förtalsbrott

Du har rätt i att det brott som skulle kunna bli aktuellt i detta fall är förtal, 5 kap 1 §. Förutsättningarna som måste vara uppfyllda vid förtal är att någon ska ha utpekat någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat uppgift som är ägnad att utsätta denne för annans missaktning.

Först och främst måste det röra sig om en uppgift om någon annan, dvs tydliga påståenden som lätt kan bedömas vara sanna eller felaktiga. Rena värdeomdömen kan alltså inte utgöra förtal. Vidare måste personen som uppgiften handlar om kunna identifieras, och uppgiften måste ha lämnats till annan än den angripne. För mig råder det ingen tvekan om att alla de tre ovan nämnda omständigheterna är uppfyllda i ditt fall.

Uppgiften måste dessutom vara ägnad att utsätta den som utpekas för andras missaktning. Det innebär att uppgiften ska vara av nedsättande karaktär och få den utpekade att framstå som en ”sämre” människa som bör bemötas på ett negativt sätt. Vad som är nedsättande får avgöras utifrån de kretsar där den utpekade personen lever och utifrån hur denne skulle uppleva uppgiften, men lagtexten ger som exempel att utpekas som klandervärd i sitt levnadssätt. En uppgift om att du skulle ha använt dig av en datingapp och pratat med andra tjejer som lämnas till din fru skulle kunna innebära att du utpekas som klandervärd i ditt levnadssätt.

Slutligen måste även personen som lämnat den nedsättande uppgiften agerat med uppsåt, dvs varit medveten om att den utpekade utsatts för missaktning.

Ansvarsfrihet

Viktigt att påpeka är att det finns en bestämmelse i 5 kap 1 §, andra stycket som kan fria den som lämnat uppgiften från ansvar. Personen går fri från ansvar om denne var skyldig att uttala sig eller om det var försvarligt att lämna uppgiften. Dessutom måste personen visa att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den. Det är svårt för mig att uttala mig om din frus väninnor uppfyller något utav dessa krav, men det kan vara bra att ha i åtanke att denna undantagsregel finns och kan åberopas.

Sammanfattningsvis har din frus väninnor lämnat en uppgift om dig, vilket har varit ägnat att utsätta dig för andras missaktning. De skulle alltså kunna ha gjort sig skyldiga till förtal, om de agerat med uppsåt och det inte var försvarligt att lämna uppgiften.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1235)
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?
2021-07-24 Förtal att varna för personer som friats?
2021-07-23 När övergår skvaller i förtal?

Alla besvarade frågor (94330)