Förtal via Facebook

FRÅGA
hej,Min dotter blir kränkt av sitt x via facebook. Han smutskastar henne, förtalar henne och uppmanar andra att göra detsamma. Han får med sig för tillfället 50-100 personer i sin häxjakt och han har precis börjat. Folk tror på honom och tycker synd om honom. vissa han kontaktat har lovat honom att agera riktigt fult emot henne om de ser henne. Båda är i övre tonåren. Vad ska vi göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad din dotters före detta gör kan vara att anse som förtal. Med förtal menas det att en person utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, 5:1 § Brottsbalken, här.

Detta innebär att då en person framkallar eller sprider vidare rykten som kan skada en annan persons anseende gör denne sig skyldig till förtal. För att en persons anseende ska anses vara skadat krävs bara att det är personer i den utsattas omgivning eller den samhällsgrupp hen ingår i som påverkats. Det krävs inte heller att syftet med förtalet uppnåtts utan så länge de nedsättande uppgifterna är ägnade att utsätta någon för andras missaktning så har ett brott begåtts.

Som du kanske hört har den här typen av brott ökat lavinartat den senaste tiden och då och då finns det inte resurser hos polis och åklagarväsen att utreda alla brott som begås. Jag uppmanar dig ändå att göra en polisanmälan då detta fall verkar mer omfattande än vanligt. Försök förklara i din anmälan vad som sägs och på vilket vis som din dotters före detta försöker få andra att förlora aktningen för henne. Förklara också att det är ett stort antal personer som uppgifterna aktivt spridits till. Dvs. tryck på just omfattningen. Det är också så att även fler personer möjligtvis gjort sig skyldiga till förtal i den mån de spridit vidare informationen exet lämnat.

Sammanfattningsvis uppmanar jag dig att spara det bevismaterial du har och gör en polisanmälan.

Vänligen,

Denise Peters
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (996)
2020-08-10 Undvika förtal vid skrivande av en roman
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?

Alla besvarade frågor (82712)