Förtal utan namn i tidningar

FRÅGA
Hej! Jag har haft kontakt med ett par tjejer över internet. Tjejerna är vuxna. Vi har gemensamt skickat bilder och filmer och skrivit till varandra. Jag avslutade allt och en stund efteråt blev jag anklagad för sexuella trakasserier. En av tjejerna polisanmälde mig men anmälan skrevs av då polisen ansåg att det skett i gemenskap. Nu har tjejen som polisanmälde mig gått ut i den lokala tidningen och berättat hur jag trakasserat henne och den andra. I reportaget kommer det fram flera saker som kränker mig och flera saker är rena osanningar. I tidningen står inte mitt namn men utav händelsen kan nära och kära samt personer på mitt arbete lätt veta att det är mig det handlar om. Jag mår sä dåligt av det här. Jag har ångest och är deprimerad. Jag vet inte om jag orkar driva detta men kan frågan handla om förtal? Kan jag polisanmäla för sexuellt ofredande? De skickade ju faktiskt mycket bilder och filmer och text till mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sexuellt ofredande
Rörande sexuellt ofredande så regleras detta i Brottsbalken (BrB) 6 kap. 10 § andra stycket. Jag tror i detta fall, utan att ha några detaljer kring exakt hur det gick till, svårt att tro att du skulle kunna anmäla för sexuellt ofredande. Av vad som framgår av din fråga så verkar det som om ni båda har skickat bilder/skrivit till varandra och för att det ska vara frågan om ofredande så krävs det bl.a. att det ska vara ägnat att väcka obehag eller kränka personens sexuella integritet. D.v.s. har ni båda skickat bilder/skrivit sexuellt så kommer det inte vara fråga om ofredande. Har det inte skett i gemenskap skulle det kunna vara ofredande men i detta fall vet jag inte tillräckligt för att kunna ge ett helt säkert svar.

Förtal
Rörande förtal så regleras detta i BrB 5 kap. 1 §. För att det ska vara fråga om förtal så krävs det att man utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det kan också vara att man lämnar uppgift om någon som är ägnad att utsatta denne för andras missaktning. Beroende exakt på vad som har skrivits så kan detta utgöra båda typer av förtal som jag nyss nämnde. I detta fall låter det som att detta skulle kunna utgöra förtal då det låter som att de utpekar dig som brottslig i och med att de påstår att du sexuellt ofredat dem enligt BrB 6 kap. 10 § andra stycket. Även om de inte skriver att du är brottslig så lär det ändå leva upp till att det är ägnat att utsätta dig för andras missaktning, om det är sant eller inte saknar här betydelse. Att utpeka behöver inte vara att nämna någon vid namn utan det är tillräckligt att det går utläsa "mellan raderna" vem det kan röra sig om.
Även här har jag inte tillräckligt med information så skulle detta troligtvis utgöra förtal.

Tidning
Eftersom det här rör sig om en tidning som har spridit artikeln så är det lite speciellt. Det är den ansvarige utgivaren för tidningen som i så fall ska ställas till ansvar för förtal enligt tryckfrihetsförordningen (TF) 8 kap. 1 §. Det är också justitiekanslern (JK) som ska vara åklagare i dessa typer av fall enligt TF 9 kap. 2 §. För att åtal ska väckas ska det vara påkallat ur allmän synpunkt enligt BrB 5 kap. 5 §. Att JK gör detta är relativt ovanligt men långt ifrån omöjligt.

Andra möjligheter
Förtal är ett så kallat målsägandebrott vilket innebär att man själv som målsägande med eller utan ombud får driva processen och inte en åklagare enligt BrB 5 kap. 5 § och kräva skadestånd för kränkning enligt skadeståndslagen 2 kap 3 §. Detta kan dock bli väldigt dyrt och tidskrävande om personen inte blir fälld för brott.

Kort summering
Jag tror här att det kan röra sig om förtal som kan vara värt att anmäla, dock kan det bli så att du själv får driva en process. Funderar du på detta så rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist. Du kan exempelvis ta kontakt med oss här på Lawline via telefonrådgivning på numret 08-533 300 04 mellan 10-16 måndag till fredag.

Hoppas du är nöjd med ditt svar!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?