Förtal under vårdnadstvist

Är det förtal om en person sitter och ljuger om mig i en rättssal och påstår att jag säljer narkotika på behandlingshem och att jag vart utskriven därifrån pga av jag tog droger ? Personen ifråga har hittat på detta i samband med en vårdnadstvist för att få en fördel. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet förtal regleras i brottsbalken (BrB) 5 kap. 1 §. För att en handling ska kunna falla inom brottet förtal krävs först och främst att en person utpekar någon annan såsom brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Det krävs också att personen ifråga gör detta uppsåtligen. Uppsåt är ett svårhanterat begrepp inom straffrätten, men kort förklarat innebär det att personen måste ha avsikt att göra just detta, eller i vart fall inse det och vara likgiltig inför det.

Dock finns det undantag. Om personen är skyldig att uttala sig, eller om det annars med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att man lämnar sådana uppgifter som det är fråga om, och visas det att uppgifterna var sanna eller att personen hade skälig grund för dem, är uttalandet inte brottsligt (BrB 5 kap 1 § 2 st). En person har skyldighet att uttala sig vid exempelvis en rättegång.

Det rör sig dock inte om någon rättegång i detta fall. Frågan är därmed om det kan anses försvarligt att lämna sådana uppgifter som personen i din fråga har gjort.

Försvarligheten bedöms utefter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter, t.ex. hur, när och i vilket syfte uppgiften lämnats. Det anses sällan försvarligt att lämna osanna uppgifter, men man får även beakta att uppgifterna lämnats i samband med en vårdnadstvist. Det kan i en vårdnadstvist anses finnas ett större utrymme att uttala sig om omständigheter som kan ha betydelse för motpartens lämplighet som förälder. Samtidigt rör det sig i ditt fall om allvarliga anklagelser, vilket också ska tas med i bedömningen.

Som du säkert märker är det en individuell bedömning som får göras utifrån samtliga omständigheter, och det är svårt för mig att klargöra hur en domare skulle resonera i ditt fall. Om du vill gå vidare med detta så är ett första steg att göra en polisanmälan. Om du har ett ombud som hjälper dig i vårdnadstvisten kan du diskutera frågan med denne.

Hoppas du fått svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Moa KryhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”