Förtal trots att rykten är sanna?

FRÅGA
Hej,jag kommer troligen bli dömd för ett brott. Målsägande har hotat att efter domen sprida detta för att skada mitt rykte och det är uttalat i hoten att personen har ett uppsåt att göra detta. Även om det som sägs är sant, men det finns ett uppsåt att skada mitt rykte (med följd känslomässig och ekonomisk skada), räknas det då fortfarande som förtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Förtal innebär att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om den förtalade (dig). Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet, ex. gälla allvarligare brottslighet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna. Det saknar betydelse om de negativa uttalanden är sanna. Sålunda kan det utgöra förtal trots att utsagorna är sanna.

Det är värt att notera att förtal är ett brott som sällan drivs av allmän åklagare, det vill säga så faller inte förtal alltid under allmänt åtal. Om inte förtal drivs som allmänt åtal, måste målsäganden själv föra processen och stå för kostnadsrisken. Förtal kan falla under allmänt åtal om målsäganden anger brottet och åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtalet mot gärningsmannen. Det är bara inom ett relativt snävt område som allmänt åtal kan väckas för förtal. Allmänt åtal väcks således enbart i undantagsfall. Det kan vara påkallat ur allmänt synpunkt att beivra brottet om det är särskilt grovt, fått en stor utbredning i samhället eller om det annars har ett klart samhällsintresse (5 kap. 5 §). Sannolikheten är därför låg att en åklagare skulle föra en process i din situation. Dock kan du driva en civilrättslig process och kräva skadestånd.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1040)
2020-10-21 Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit utsatt för ärekränkningsbrott?
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier
2020-10-20 Förtal i bok
2020-10-19 Någon har skrivit information om mig som inte stämmer - vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (85217)