Förtal trots att inga namn nämns

Hej.

Jag har en youtubekanal där jag gjorde en intervju med en tjej som berättar om sin trasiga uppväxt och om vad folk runt henne gjort emot henne. Brottsliga och hemska saker. Hon nämner inga namn på personerna hon pratar om.

Hur som helst, nu hotar ett av familjehemmen som hon pratar om i videon att anmäla mig och flickan jag intervjuar för förtal. Kan detta gå igenom även fast inga namn nämns?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att förtydliga att man själv bär ansvar för sina egna uttalanden. Det medför att du som ägare av youtubekanalen inte har något utgivaransvar för vad andra säger i dina videor.

Brottet förtal avses när någon utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning enligt 5 kap 1 § brottsbalken (BrB).

Uppgifter som skulle kunna utgöra förtal är däremot ansvarsfria om personen som lämnade uppgifterna var skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften, om uppgiften var sann eller om personen hade skälig grund för den (5 kap 1 § andra stycket BrB).

Kan anmälan om förtal gå igenom trots att inga namn nämns?

Det är inte en förutsättning för förtal att den utpekade personen nämns vid namn, men man ska kunna koppla uppgifterna till personen.

När det gäller förtal ska normalt en åklagare inte åtala. Istället är det upp till målsägande att själv eller via ett ombud stämma den som lämnat uppgiften, vilket ofta upplevs som svårare och jobbigare än om en åklagare skulle driva målet. Detta talar då till eran fördel eftersom sannolikheten att målet tas upp över huvud taget blir mindre.

En åklagare kan däremot i undantagsfall driva målet under två förutsättningar; om målsägande är under 18 år eller om det anses påkallat från allmän synpunkt att åtala, vilket det sällan är (5 kap 5 § BrB).

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Du är välkommen att höra av dig till oss igen om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”