Förtal tillämpligt?

FRÅGA
Jag vill veta om jag kan anmäla mitt bostadsbolag för förtal. En man som jobbar där har om och om sagt att mig behöver man ej ta på allvar när jag gör fel anmälan, eftersom jag är "utvecklingsstörd" . Till det hela hör att jag inte är det. Jag har papper på detta och vittnen på detta. Min gamla bovärd
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Förtal är ett brott som finns stadgat i 5:1 BrB. Förtal aktualiseras när en uppgift lämnas till någon som inte är den beskyllde. Uppgiften måste alltså ha kommit till tredje mans kännedom. Vidare ska uppgiften vara av nedsättande beskaffenhet och uppgiften ska vara ägnad åt att utsätta vederbörande för andras missaktning. Om mannen som arbetar för bostadsbolaget har sagt uppgiften så som du beskriver så att en tredje part hör och att det kommer till hans eller hennes kännedom kan brottet förtal aktualiseras. Av vad jag kan utläsa av din fråga har uppgiften kommit till tredje mans kännedom eftersom du har vittnen som kan styrka händelserna.

Vad som är en uppgift av nedsättande beskaffenhet i lagens mening är att innehållet i uppgiften kan skada en persons goda namn eller rykte. Att beskyllas för att vara utvecklingsstörd som i ditt fall bör enligt min mening utgöra en nedsättande uppgift vid tillämpning av förtal. För att mannen på bostadsbolaget ska fällas för ansvar krävs att brottet har begåtts med uppsåt enligt 1:2 BrB.

Sammanfattningsvis kan jag nämna att mannen på bostadsbolaget har gjort sig skyldig till brottet förtal men för att fällas till ansvar krävs uppsåt. Om uppsåt finns i det här fallet vågar jag inte uttala mig om eftersom informationen är för vag för att kunna göra en enhetlig och korrekt uppsåtsbedömning.

Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1041)
2020-10-22 Utpekande vid förtal
2020-10-21 Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit utsatt för ärekränkningsbrott?
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier
2020-10-20 Förtal i bok

Alla besvarade frågor (85255)