Förtal, svårt att avgöra vad som ska anses försvarligt

FRÅGA
HejJag köpte 10 kilo närproducerat Svenskt kött av ett företag (enskild firma) den 9 juli 2018.Personen ville sälja köttet till mig på hans initiativ på ett Facebook meddelande och jag svarade att jag kunde göra det. 2017 köpte jag också 10 kilo kött av honom till en julklapp och det var inga problem.Jag swishade i samband med leveransen. Den här gången skriver han till mig att efter mycket komplikationer på senare tid så ville han att man swishar honom i förväg på hans nummer för att "paxa" en köttlåda utav honom, för att han också ska kunna säkerställa att affären blir av. T.ex att han slaktat/styckat upp köttet men sen så har det blivit avhopp, Men att han i sånt fall gör en återbetalning om det skulle uppstå så att han inte slaktar i onödan. Jag swishade 1600kr som vi kom överens om eftersom jag köpt förut, sen ignorerar han mig fullständigt och varken levererar köttet eller betalar tillbaka pengarna. Han skyller på att det har varit "fullt upp" och att han ska betala tillbaka. Men det gör han inte. Jag skrev till honom att jag tänker ta skärmdump på vår konversation och lägga ut offentligt och varna andra för hans företag (enskild firma). Då svarar han äntligen att då tänker han polisanmäla mig för förtal mot företag.Jag vill ju helst inte polisanmäla detta och gå upp i tingsrätt eftersom det inte handlar om pengarna. Utan jag vill varna andra att inte köpa varor av honom.Vad har jag för alternativ/rättigheter i en sån här situation?M.v.h Missnöjd konsument
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har en hel del rättigheter faktiskt, i vart fall när det kommer till att få tillbaka dina pengar. Ärendet behöver inte polisanmälas, utan kan med fördel hanteras av kronofogden, och därefter tingsrätten, om personen (P) så vill. Den ekonomiska sidan av denna sak är okomplicerad. Eftersom du dock skrivit att det inte handlar om pengarna utgår jag istället ifrån att du vill att jag ska undersöka dina möjligheter att kunna lägga ut er konversation med tillhörande varning på internet, utan att drabbas av tråkiga konsekvenser. Förtal är mycket riktigt det brott som kan bi aktuellt (det finns inget särskilt förbud mot att publicera privata konversationer eller liknande). Jag går igenom det nedan.

Om förtal

Det finns – till att börja med – inget som heter "förtal mot företag". Företag kan inte förtalas i straffrättslig mening. Det betyder dock inte att det är fritt fram att förtala enskilda näringsidkare, även om det man säger endast tar sikte på näringsidkarens näringsverksamhet. Enskilda näringsidkare är ju inte heller juridiska personer. Med denna grundförutsättning klar; låt oss titta på vad lagen säger om förtal. 5 kap. 1 § första stycket brottsbalken lyder: "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal […]."

Att P genom ditt framtida inlägg kommer bli utpekad är klarlagt. Blir han utpekad såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt? Ja, det beror ju så klart på vad du tänker skriva, eller vad som framgår av konversationen. Som en parentes vill jag nämna att det inte spelar någon roll om ditt inlägg innehåller någon beskrivning, eller bara en skärmdump. Det är innehållet som räknas. Hur som helst, frågan om P kommer utpekas såsom brottslig eller klandervärd saknas betydelse. Jag kan tänka mig att det inte är särskilt svårt att antyda vissa oredlighets- eller trolöshetsbrott, men det gör det samma eftersom det räcker med att P utpekas som klandervärd. I den juridiska doktrinen nämns som ett klart exempel på klander att personen "inte respekterar ingångna avtal" eller är ohederlig eller lögnaktig på annat sätt. Jag måste därför anta att vad du tänker skriva uppfyller detta kriterium. Kommer uppgiften vara ägnad att utsätta P för andras missaktning? Ja, det måste jag också anta. Du vill varna andra, och rimligtvis därför också råda dem att inte handla av P. Hur gör man det utan att utsätta P för andras missaktning? Med missaktning förstås bl.a. en attityd som medför att en människa bör behandlas avvisande. Ingen faktiskt missaktning behöver ske, det räcker med att det är din avsikt. Kriterierna för förtal är med andra ord uppfyllda.

Det finns undantag

Även om kritikerna för förtal i och för sig är uppfyllda kan man ändå undgå straff. Ovan nämnt lagrums andra stycke stadgar följande: "Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar." Vi kan direkt konstatera två saker: att du inte varit skyldig att uttala dig (t.ex. genom vittnesplikt) samt att uppgiften är sann (jag utgår i alla fall från det). Vi frågar oss alltså endast om det eljest med hänsyn till omständigheterna kan vara försvarligt att lämna uppgift i saken. Den frågan är tyvärr omöjlig att svara på. Vare sig lagförarbeten, rättspraxis eller den juridiska doktrinen har gett mig någon särskild vägledning utöver att källorna är ense om frågans komplexitet. Det finns exempel på vad som ska anses försvarligt, men det passar inte så bra i ditt fall. Förvisso nämns konsumentupplysning som ett starkt allmänintresse, som därför kan vara försvarligt, men ingen vet ju i vilken utsträckning man kan "komma undan" med det. Det kan också gå att undgå ansvar genom att hävda något som kallas för social adekvans. Begreppet är dock lika svårt och oklart att applicera som själva försvarlighetsbedömningen, och du får därför förlåta mig för att jag inte går in närmare på det.

Skulle P vinna en talan om förtal mot dig? Kanske. Skulle han förlora? Kanske. En sak är dock säker. Han måste enligt 5 kap. 5 § nämnd lag driva saken själv. När fråga är om ansvar för förtal räcker det inte med att skicka in en polisanmälan och sedan låta processen ha sin gång. P kommer behöva skicka in stämningsansökan själv, och i allmänhet driva processen, vilket naturligtvis är plågsamt tråkigt, och kan bli dyrt, i synnerhet om han förlorar (vilket inte är uteslutet), eftersom han då behöver stå även för dina rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Naturligtvis avråder jag dig ifrån att utnyttja dessa förhållanden. Jag hade gått till Kronofogden.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, även om svaret i sig är oklart!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (796)
2019-03-14 Att kalla någon för psykopat - förtal?
2019-03-12 Vad krävs för att någon ska bli fälld för förtal?
2019-03-10 Vart går gränsen för förtal som brott?
2019-03-10 Kan man fritt sprida domar?

Alla besvarade frågor (66922)