Förtal - straffansvar?

FRÅGA
Hej,Jag har blivit felaktigt dömd för Grovt Bokföringsbrott och har presenterat klara bevis för Högsta Domstolen som tydligt bevisar att domen är fel och att det står fel uppgifter i den som är av mycket betydande art för min underlåtenhet. Jag skickade in väldigt mycket material som tydligt visar att domen inte är korrekt utfärdad. Trots detta nekade en domare (Justitieråd) på Högsta Domstolen mig resning vilket gör att jag blir riktigt jävla förbannad och grovt kränkt som samhällsmedborgare. Så under alkoholpåverkan postade jag ett inlägg på Flashback att han är kriminell så söker man hans namn nu följt av högsta domstolen så kommer det upp som rubrik att han är kriminell (jag har dock inte lagt ut pers nummer) Jag står för att jag tycker detta då jag vet vilka bevis jag har. Jag postade detta sedan till domaren för att tydligt och öppet visa min avsky mot hans svar att inga uppgifter har framkommit som kan föranleda till resning.Sen nästa dag kom jag på att det skulle kunna klassas som Förtal så jag ville gå in och redigera rubriken och texten och skriva något annat istället. Men tydligen kan man hos Flashback inte korrigera/redigera inlägg efter en timme. Kan jag då bli åtalad för förtal om jag inom loppet av 24h försökt vidta åtgärder för att redigera inlägget samt rubriken utan framgång då moderator säger att det inte vill låta mig ändra på texten. Faller inte ansvaret över då till utgivaren som inte låter postaren redigera sitt inlägg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förtal regleras i Brottsbalken 5:1. Däri stadgas att "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."

En uppgift/ett påstående om en person som åsyftas i paragrafen kan antingen ske i skrift eller i text/bild. Det är vanligt att förtalsbrott begås genom en publicering av uppgift på internet. Brottet har fullbordats när det kommit till tredje mans kännedom. Detta innebär att det spelar ingen roll om man efter publiceringen ångrar texten, om den kommit till tredje man, dvs att någon annan kunnat läsa det så är brottet begånget. Däremot kan det ju vara bra att försöka få bort inlägget för att minska spridningen. Utgivaren, dvs Flashback har ett visst ansvar över innehållet på deras sida. Detta regleras i Lagen om elektroniska anslagstavlor. Däri finns bestämmelser som säger att den som äger sajten är skyldig att ta bort inlägg som innebär till exempel hets mot folkgrupp, uppvigling, olaga våldsskildring, barnpornografibrott och upphovsrättsintrång. Den omfattar dock inte inlägg som kan innebära förtalsbrott. Flashback kan därför inte ansvara för att ditt inlägg ligger kvar. Det kan ju dock anses rimligt att de på begäran av den som författat inlägget tar bort det.

Det finns några andra frågor som blir intressanta här för att avgöra om ett förtalsbrott faktiskt kan aktualiseras. Bland annat så krävs att uppgiften du lämnat, dvs uttalandet du gjort om att domaren är kriminell, är tillräckligt för att andra ska missakta domaren. Det krävs ett rätt allvarligt påstående för att det ska kunna bedömas som en brottslig gärning. Det räcker exempelvis inte att påstå att någon är kriminell för att hen kört bil för fort. Endast om det påstådda brottet är sådant att den beskyllde kan förlora andras aktning är förtal förövat. Det är inte många som föraktar någon som begår ett lindrigare brott. Det krävs också ett mer konkret påstående för att förtal ska komma på fråga. Att påstå att någon är kriminell utan vidare motivering eller förklaring torde inte vara tillräckligt. Det ska finnas risk att folk tror på det och föraktar personen pga detta påstående.

Vidare i paragrafens andra stycke står att: "Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

Frågan är om detta uttalande kan vara försvarligt. Det beror även det på vad mer uttalandet innehåller, dvs på vilket sätt har du påstått att han är kriminell? Har det något med domen mot dig att göra? Det här stycket anger att om uppgiften var sann och det var försvarligt att lämna uppgiften ska inte personen som gjort uttalandet dömas till ansvar. Svårt att avgöra om du har en grund för ditt uttalande och att gärningen därför kan anses som försvarlig.

Förtal kräver liksom de flesta andra brott krav på uppsåt, dvs att du visste vad du gjorde och hade/torde förstå vilka konsekvenser det kan leda till. Det krävs att man gör en bedömning kring gärningsmannens insikt vid ett gärningstillfälle. Att du var berusad kan därför få betydelse. Att den som begått ett brott gjort det under berusning har dock kommit att minska i betydelse mer och mer i frågan om straffansvar.

Förtal är ett av de fåtal brott i brottsbalken som inte är under allmänt åtal enligt 5 kap. 5 § BrB. Det innebär att det är endast målsäganden (domaren i detta fall) som får anmäla dig för denna handling, ingen annan. Det krävs också rätt mycket för att en anmälan om förtal ska tas vidare. En åklagaren åtalar i regel bara i rena undantagsfall och polisen startar sällan någon utredning efter en sådan förtalsanmälan. När det gäller förtal, eller grovt förtal, ska åtal vara påkallat av särskilda skäl för att åklagaren ska gå vidare med ärendet. Det ska därför vara en rätt allvarlig handling sett utifrån dess spridning och innehåll för att det ska bli något av polisanmälan.

Som exempel på fall som tagits vidare är exempelvis ett fall från Trollhättan där en person videofilmade ett samlag utan kvinnans vetskap och sen visade upp det för andra på fester. Även ett fall från Falkenberg där en massa flickor pekades ut som horor bedömdes som grovt förtal. Där var det många som drabbades och det hade en enorm spridning.

Det var svårt för mig att svara mer utförligt på din fråga än så här. Hoppas det hjälper dig lite i alla fall! Återkom till oss om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?