Förtal pga rykten om arbetsverksamhet

FRÅGA
Hej jag e hovslagare å har fått ett rykte av en i ett stall att folk inte ska anlita mej då hon påstår att jag skor hästarna fel å att dom får slaktas å detta skadar mej å mitt företag dvs min ekonomi å anseende hur ser ni på detta mvh Micke
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Förtal är ett brott som regleras i brottsbalken (BrB) (1962:700) se här.

Den som utpekar någon annan som klandervärd eller brottslig i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ämnad för att utsätta personen för andras missaktning, döms för förtal till böter enligt 5 kap. 1 § första stycket BrB. Om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt och visar lämnaren av uppgiften att den var sann eller hon hade skälig grund för den, ska hon ej dömas till ansvar enligt 5 kap. 1 § andra stycket BrB. För fullbordandet av brottet krävs att uppgiften kommit till tredje mans kännedom, att den var ägnad att framkalla andras missaktning (således uppställs inte krav på att uppgiften faktiskt medfört andras missaktning) och att uppgiften är av sådan beskaffenhet att den var ägnad att framkalla missaktning dvs. av nedsättande beskaffenhet.

Reglerna i brottsbalken om förtal förutsätter att det är fråga om en fysisk person som varit offret. Trots flera lagförslag har inget skydd mot förtal reglerats för företag eller juridiska personer eftersom detta anses vara en långtgående begränsning från yttrandefriheten. Däremot kan Du, som fysisk person bakom den juridiska personen, anses ha samma rätt som en fysisk person om Ditt företag är ett mindre företag, t.ex. en liten enskild firma.

För att gå vidare med mål om ärekränkning fordras att den som blivit utsatt för brottet själv måste väcka enskilt åtal enligt 5 kap. 5 § första stycket BrB. Det är alltså inte fråga om ett brott som faller under allmänt åtal i vilken en allmän åklagare tar emot och handlägger en anmälan. För att utreda och gå vidare med Ditt fall behöver Du troligtvis ett juridiskt biträde för vilken de flesta försäkringsbolag tillhandahåller rättshjälp genom exv. hemförsäkringen, dvs. Du kan få hjälp med betalningen för att kunna anlita en jurist om Ditt försäkringsbolag går med på det. Kontakta därför försäkringsbolaget om Du önskar anlita ett juridiskt biträde för att gå vidare i frågan.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1104)
2021-01-14 Vad kan man göra om man anklagas för att ha stulit på jobbet?
2021-01-14 Rykten om fusk på högskoleprovet
2021-01-07 Räknas det som ärekränkningsbrott att en annan kollega pratat illa om oss i en mataffär till andra?
2020-12-31 Förolämpning enligt 5:3 BrB

Alla besvarade frågor (88076)