Förtal på sociala medier

FRÅGA
Räknas det som förtal om nån lägger ut två bilder på Facebook med mitt namn och ansikte från en telefon app med olämplig text?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Förtal är ett brott som regleras i brottsbalken (BrB) (1962:700) se här.

Den som utpekar någon annan som klandervärd eller brottslig i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ämnad för att utsätta personen för andras missaktning, döms för förtal till böter enligt 5 kap. 1 § första stycket BrB. Om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt och visar lämnaren av uppgiften att den var sann eller hon hade skälig grund för den, ska hon ej dömas till ansvar enligt 5 kap. 1 § andra stycket BrB. För fullbordandet av brottet krävs att uppgiften kommit till tredje mans kännedom, att den var ägnad att framkalla andras missaktning (således uppställs inte krav på att uppgiften faktiskt medfört andras missaktning) och att uppgiften är av sådan beskaffenhet att den var ägnad att framkalla missaktning dvs. av nedsättande beskaffenhet. Såsom jag tolkar Ditt fall kan det mycket väl handla om att personen gjort sig skyldig till förtal. Personens avsikter måste givetvis beaktas. Om personen inte haft för avsikt att framkalla andras missaktning mot Dig, kan han eller hon inte heller ha gjort sig skyldig till förtal. Har Du sparade konversationer som visar att personen tyckt illa om Dig, kan detta i samband med inlägget på sociala medier användas som bevis för att styrka påståendet att personen haft för avsikt att framkalla andras missaktning.

För att gå vidare med mål om ärekränkning fordras att den som blivit utsatt för brottet själv måste väcka enskilt åtal enligt 5 kap. 5 § första stycket BrB. Det är alltså inte fråga om ett brott som faller under allmänt åtal i vilken en allmän åklagare tar emot och handlägger en anmälan. För att utreda och gå vidare med Ditt fall behöver Du troligtvis ett juridiskt biträde för vilken de flesta försäkringsbolag tillhandahåller rättshjälp genom exv. hemförsäkringen, dvs. Du kan få hjälp med betalningen för att kunna anlita en jurist om Ditt försäkringsbolag går med på det. Kontakta därför försäkringsbolaget om Du önskar anlita ett juridiskt biträde för att gå vidare i frågan.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1045)
2020-10-26 Är brottet förtal aktuell?
2020-10-26 Kan vara förtal att sprida domar m. personuppgifter på nätet
2020-10-25 Att bli omtalad på felaktiga grunder
2020-10-23 Finns det grund för att anmäla för förtal?

Alla besvarade frågor (85411)