Förtal på snapchat?

FRÅGA
Hej, kan jag bli dömd för förtal om jag lagt ut på min snapchat och varnat mina vänner att gå till en viss resturang pga en i personalen (skrev ut hans namn) har nervärderat kvinnors kroppar där? Nu vill han anmäla mig för förtal
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du vill veta om materialet som du lade upp på sociala medier om en viss person kan anses som förtal. När det kommer till förtal är det 5 kap. brottsbalken (BrB) som man vänder sig till, eftersom förtal är en form av ärekränkning (vilket detta kapitel behandlar).

Vad anses utgöra förtal?

Enligt lagtexten döms man för förtal om man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB). Man kan alltså utläsa ett antal krav för att förtal ska anses vara uppfyllt enligt lagtexten.

Du ska ha pekat ut en person som brottslig/klandervärd i sitt beteende, och

Utpekandet ska ha gjorts i syfte att utsätta personen för andras missaktning

Utpekande av någon som brottslig/klandervärd i sitt beteende

Att en person från restaurangpersonalen uttrycker sig nedvärderande om kvinnors kroppar kan anses utgöra en form av förolämpning (5 kap. 3 § första stycket BrB). Alltså kan man argumentera att uttalandet är brottsligt. Även ifall man inte hade ansett uttalandena som förolämpningar hade man fortfarande kunnat trycka på det faktum att personen är klandervärd i sitt beteende genom sina uttalanden.

Utpekandet av personen ska ha gjorts i syfte att utsätta personen för andras missaktning

Här kan man argumentera för att spridandet av materialet på sociala medier har gjorts i syfte att väcka missaktning mot personen bakom uttalandena. Detta kan man å andra sidan argumentera för att man vill "varna" andra om denna persons beteende. I vilket fall som helst finns det en möjlighet att även detta krav är uppfyllt

Om agerandet faktiskt anses utgöra förtal?

Även om det skulle anses utgöra förtal, finns det en möjlighet, kan man fortfarande slippa straffansvar, om

Man hade en skyldighet att uttala sig/sprida uppgiften, eller

Om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att uttala sig/sprida uppgiften,

Om en av de ovanstående två punkterna är uppfyllda måste man även

Visa att uppgiften var sann, eller

Ha skälig grund för att sprida den

Dessa krav framgår av 5 kap. 1 § andra stycket BrB.

I ditt fall man då argumentera ifrån att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lägga upp innehållet på sociala medier i samband med att man kan visa att uppgiften var sann eller att man har skälig grund för att sprida denna. I sådana fall är det upp till domstolen att avgöra ifall dessa krav kan anses vara uppfylld eller inte. Jag behöver därför mer information för att kunna uttala mig vidare ifall det faktiskt utgör förtal och, i sådana fall, om man kan slippa straffansvar.

Om du känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick lite mer klarhet över din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1140)
2021-02-22 Kan åklagare föra åtal om förtal?
2021-02-20 Förtal och mobbning av kollega?
2021-02-20 Vilka är förutsättningarna för förtal?
2021-02-18 Vad menas med ärekränkning och förtal?

Alla besvarade frågor (89488)