Förtal på jobbet

FRÅGA
Jag har blivit utsatt för mobbning på min arbetsplats. Kollegor har spridit rykten om mig och hittat på historier som nu lett till att JAG blivit omplacerad mot min vilja. Jag har blivit anklagad för att ha gjort både det ena och det andra - utan en ärlig undersökning. Först nu när jag är omplacerad så ska avdelningen utreda mobbing. Kan jag förtalsanmäla de som baktalat mig?
SVAR

Hej, tack för din fråga.

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning, dömes för förtal till böter, se BrB 5:1. Att sprida falska rykten som leder till omplacering kan mycket väl vara att se som förtal. Om gärningspersonen kan visa att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund att tro att den var det, kan ansvar dock undkommas.

Även grovt förtal kan komma i fråga. För att bedöma om så är fallet ska särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning vilken den blivit spridd eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada.

Det är svårt att uttala sig om ditt givna fall, men det finns absolut möjlighet att anmäla för förtal.

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1076)
2020-11-30 Är det brottsligt att häckla, håna eller skämta om någons kroppslängd?
2020-11-30 Baktal och osanningar i valprocess kan vara förtal
2020-11-30 Förtal att sprida att någon är homosexuell?
2020-11-30 Förolämpning

Alla besvarade frågor (86818)