Förtal på grund av dålig referens

FRÅGA
Hej. Jag sökte nyligen ett jobb som jag verkligen ville ha. Efter intervjun var de väldig positiva men ville kolla min referens. Efter några dagar fick jag samtal att jag var intressant för dem men tyvärr fick jag dåliga referenser av min chef på mitt gamla jobb. Jag blev helt chokad då jag jobbat där i 4 år och inte hänt någonting. Så jag frågade vad hon har sagt och de sa att hon har sagt att jag jobbat bra men jag kan göra de problem. Tycker nu att hon är arg att jag slutade hos dem men man får väl inte säga så och ljuga om mig. Så min fråga är vad kan jag göra nu? Detta kan absolut inte bara sluta så? Har hon gjort sig skyldig till förtal isåfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det låter sannerligen som en dålig och oprofessionell chef. Att lämna dåliga referenser är dock knappast (i normalfallet åtminstone) att beteckna som förtal. Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Det är tveksamt om uppgifter i form av "dåliga referenser" når upp till dessa krav.

I doktrinen (de juridiska böckerna) diskuteras det så kallade "ekonomiska förtalsbrottet" flitigt. Detta brott ska man enligt böckerna kunna bli dömd för om man sprider något om en viss persons affärsmässiga kompetens eller dennes misskötsel på ett företag. Detta brott (som alltså också ska klassas som ett förtal enligt (5 kap 1 § Brottsbalken) medför ekonomiska skadeverkningar för den utsatte. I detta fall är det ekonomiska skadeverkningarna uppenbara då du inte får det nya jobbet på grund av uppgifterna från din gamla chef. Vägledande praxis (rättsfall hur man ska bedöma detta) saknas dock dessvärre varför rättsläget i nuläget måste betecknas som oklart om detta skulle kunna appliceras i ditt fall.

I normalfallet är alltså inte dåliga referenser att anse som förtal (även om det i och för sig inte är helt omöjligt beroende på uppgiftens art). Dock är det här mycket viktigt att påpeka att det alltid är svårt och kräver mycket energi från dig att verkligen bevisa att ett förtalsbrott ägt rum då du kommer vara din egen åklagare i en eventuell domstolsprocess. Förlorar du processen i domstol riskerar du även att få betala rättegångskostnaderna helt själv. Detta bör man ha i åtanke innan man inleder en förtalsprocess.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1026)
2020-09-23 Förtal och kränkning av arbetsgivare
2020-09-22 När ska man anmäla vad man tror är förtal?
2020-09-21 Hur anmäler man någon för förtal?
2020-09-21 Vad innebär brottet förtal?

Alla besvarade frågor (84391)