Förtal på arbetsplatsen av chef

FRÅGA
Hej.Min chef har påstått att jag har haft sex med en kollega på jobbet, han sa det till min sambo som är hans bror. Han har också sagt det till alla mina kollegor så jag har det väldigt dåligt på jobbet. Är det brottsligt och kan jag anmäla det?Mvh,
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Förstår att det är en jobbig situation du hamlat i och jag ska försöka svara på din fråga så bra som möjligt! Eftersom det rör sig om eventuellt brott så är det brottsbalkens (BrB) bestämmelser som vi får kika i för att kunna svara på din fråga! Brottet som skulle kunna vara aktuella för din fråga är förtal (BrB 5 kap 1 §).

Förtal

Det finns några olika rekvisit (= förutsättningar) som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om förtal, (BrB 5 kap 1 §). Jag räknar upp de här nedan och kommer också försöka ta ställning till hur din situation passar in i bestämmelsen.

1. Förtalet måste handla om en idag levande person, vissa undantag finns.

Detta är såklart uppfyllt i och med att ni som är inblandade är levande personer.

2. En uppgift ska ha lämnats till annan än den berörda personen. För att det ska anses vara en uppgift måste det ta sikte på/ antyda något som du har gjort, gör eller möjligen kan tänkas göra. Ett utlåtande som beskriver hur något är eller uppfattas utan att på något sätt beröra något som du har gjort, gör eller möjligen kan tänkas göra är endast ett så kallat värdeomdöme och kan då inte leda till förtal. Man ska i teorin kunna pröva sanningshalten i uppgiften.

Att det rör sig om en uppgift anser jag är uppfyllt utifrån vad du har beskrivit i din fråga. Detta eftersom det inte rör sig om något värdeomdöme utan en faktiskt händelse där det går att "pröva sanningshalten av" påståendet att du skulle haft sex med en kollega.

3. Den lämnade uppgiften ska vara ägnad att utsätta dig för andras missaktning. För det första ska uppgiften ska alltså vara nedsättande. För det andra räcker det att det ska ha funnits en risk för att du skulle ha blivit utsatt för andras missaktning. Vad som avgör om du kan bli utsatt för andras missaktning är vilka sociala normer och värderingar som råder på orten, i det här fallet din arbetsplats - bedömningen göra alltså från din utgångspunkt och inte utifrån rådande värderingar.

Enligt min bedömning skulle att anklaga någon för att ha haft sex med en kollega när personen har en sambo anses vara en uppgift av nedsättande beskaffenhet. Eftersom du dessutom beskriver att du haft det väldigt dåligt på jobbet tyder även det på att de rådande värderingarna på din arbetsplats gör att uppgiften har en sådan nedsättande konsekvens för dig.

4. Uppgiften måsta ha blivit lämnad till annan än den det berör. Om uppgiften inte har blivit lämnad till annan än vederbörande kan inte uppgiften anses vara ägnad att leda till andras missaktning.

Även detta är uppfyllt eftersom din chef har spridit påståendet både till din sambo och dina kollegor.

Slutsats

Att din chef har sagt till dina kollegor samt din sambo att du haft sex med en kollega på jobbet skulle kunna göra honom skyldig till förtal. Eftersom jag inte har jättemycket information om situationen så kan jag såklart inte säga med säkerhet att det rör sig om ett förtal men så skulle kunna vara fallet.

Om du vill ta detta vidare har du möjlighet att väcka åtal mot din chef. Förtal är ett målsägandebrott vilket innebär att den som utsatts för brottet måste väcka åtal för att få till stånd en rättegång till skillnad från angivelsebrott, där åklagaren har en s.k. absolut åtalsplikt. Detta innebär att du själv får skicka in en stämningsansökan till tingsrätten tillsammans med de skriftliga bevis som du vill åberopa.

Om det är så att du vill väcka åtal skulle jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist för att få hjälp. Framförallt för att få vägledning kring din stämningsansökan men även med en bedömning av hur stor chans du har att vinna målet. Men om du vill orda det hela själv så finns reglerna du behöver kika på i 47 kap rättegångsbalken. I 47 kap 2 § rättegångsbalken föreskrivs de uppgifter som du måste skicka med i stämningsansökan.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna ställa ytterligare en fråga.

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92054)