Förtal på arbetsplatsen

FRÅGA
Är det förtal om en person har sagt till min chef att jag har hotat hen med stryk?Hur skall jag hantera detta?Är arg, ledsen och förtvivlad över denna lögn
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår att du är arg och ledsen över att någon har sagt en sådan sak till din chef. För att det ska kunna räknas som förtal krävs det att rekvisiten i 5 kap 1 § brottsbalken, här är uppfyllda. Det krävs således att denna person utpekat dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller att denna lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Brottet anses fullbordat när uppgiften kommit till någon annans kännedom. För att kunna döma någon till ansvar för förtal är det tillräckligt att det funnits en risk för att den berörde skulle komma att utsättas för andras missaktning. Bedömningen av vad som kan anses nedsättande ska göras ur den kränktes och hans omgivnings synvinkel. Då jag inte har information om alla omständigheter är det väldigt svårt att avgöra om rekvisiten för förtal är uppfyllda eller inte. Det krävs även att det går att bevisa att förtalet ägt rum, vilket kan vara lite problematiskt när det rör sig om en muntligt lämnad uppgift.

Det finns också tillfällen när förtal inte är att anse som brottsligt och de omständigheterna finns skrivna i paragrafens andra stycke, här. Detta innebär att om det var försvarligt att lämna den uppgiften och kan personen visa att det var sant eller att hen hade skälig grund för det så döms personen inte till ansvar. Denna bedömning görs objektivt vilket innebär att det inte spelar någon roll om personen i fråga var av den åsikten att hen hade tillräckliga skäl att uttala sig eller på annat sätt lämna uppgiften.

Sammanfattningsvis, personen kan bli fälld till ansvar för förtal om hen har utpekat dig som brottslig eller klandervärd eller lämnat en uppgift(genom tal, skrift eller på annat sätt) som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Det är svårt att avgöra från den lilla information jag fått om det är att räkna som förtal i ditt fall. Mitt råd är att i första hand försöka reda ut detta med inblandade parter men om du vill gå vidare med detta är det till polisen du ska vända dig för att få hjälp att upprätta en polisanmälan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1046)
2020-10-27 Är kränkande uttalanden brottsliga om de endast uttalats till en person?
2020-10-26 Är brottet förtal aktuell?
2020-10-26 Kan vara förtal att sprida domar m. personuppgifter på nätet
2020-10-25 Att bli omtalad på felaktiga grunder

Alla besvarade frågor (85501)