Förtal på arbetsplatsen

Jag fick för två år sedan läsa ett dokument(har det kvar) av mina chefer skrivit av mina kollegor om hur jag sköter mitt jobb. Jag upplevde brevet som rent förtal och det fanns ingen som helst sanning i påståendena. Har sedan dess vantrivits på mitt jobb och har svårt att hitta ett nytt.

Jag tror att detta på grund av förtal kan ha påverkat mina referenser negativt. Finns det något man kan göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning kan förtal bli aktuellt enligt 5:1 brottsbalken (BrB). Det räcker med att uppgiften som lämnats anses som nedsättande för dig på din arbetsplats och är ägnad att utsätta dig för "andras missaktning". Det krävs dock ingen bevisning om att beskyllningen faktiskt har medfört andras missaktning. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada även om en faktisk skada inte behöver ha uppstått. Jag tolkar din fråga som att du faktiskt har blivit skadad av dokumentet då det har en negativ påverkan på dina möjligheter till nytt jobb.

Om grunderna för förtal är uppfyllda blir 5:5 BrB aktuell. Utgångspunkten i förtalparagrafen är att förtal endast får åtalas av målsängande, i det här fallet av dig.

Hoppas det löser sig för dig!

Linn Kanter PergamentRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo