Förtal på arbetsplats

Jag, min fästmö och hennes mor. Vi sitter i hennes och moderns delade bostad och diskuterar fritt. (Min fästmö är beroende av personlig assistans (LSS) ) Min fästmös assistans och hur den utförs. Samtalet snappades upp arbetande assistent, som för informationen (som inte uppskattas) vidare till arbetsledare inom LSS-bolaget. Som enl. min fästmö tänker ge mig reprissalier att inte hota personalen utanför hennes lss.

Jag undrar där för hur ser det ut i fråga om .

* Brott mot yttrandefriheten

* Brott mot tysnadsplikten för assistenten. Som inte är part i det ursprungliga samtalet.

* Förtal / ärekränkning mot mig

Jag uppfattar situationen som mycket pressande eftersom assistansbolaget försöker hota mig med repressalier. Som trots allt draddar min fästmö och vår relation.

Är detta värt att polisanmäla för fortsatt utredning.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal

Förhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken). Detta kan ha förekommit när den anställde sa till sin chef att du hotat den anställde.

Åtgärd

I de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Skulle du väcka åtal så har du bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att du riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.

Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan. Det kan emellertid vara svårt att åstadkomma något med en sådan, eftersom bevis krävs för att förtal förekommit.

Sekretess

Av 26 kap. 1 § offentlighet och sekretesslagen (OSL) framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att sekretessen kan röjas utan att den enskilde eller dennes närstående lider men. Har din fästmö lidit men av att dessa uppgifter kommit till den anställdes chef, kan det anses vara brott mot sekretessåtagande. Beträffande yttrandefriheten har emellertid inte något fel företagits. Även angående sekretessen kan en polisanmälan upprättas.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo