Förtal på arbetsplats

Vad gör jag när ansvarig ej utför sitt uppdrag enligt lag och jag påtalar det? Har skriftligt underlag som styrker.

Jag och flera med mig far illa av det.

Därutöver dokumenteras det katastrofalt. Raka motsatser för att framställa mig i dålig dager, lycksdes åtgärda en sak med anledning av skriftligt underlag. Har efterfrågat dokumentation vid min närvaro för att undvika att utsättas för detta. Liksom ta del av anteckningar vid möten. Det är oerhört kränkande. Är själv utbildad och har arbetat som chef inom området.

Vad har jag för rättigheter?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beträffande åtgärder för att ansvarig ska utföra sitt uppdrag enligt lag, behöver jag mer information om vilken form av tjänst (statlig, kommunal, privat) det är fråga om.

Beträffande att du framställts i dålig dager kan följande sägas.

Förtal

Förhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken).

Åtgärd

I de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Skulle du väcka åtal så har du bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att du riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.

Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.

Vill du ha hjälp med att upprätta en stämningsansökan för förtal, kan juristerna på Lawline bistå dig med det. info@lawline.se.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen


Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”