Förtal på arbetsplats?

Hej

Jag har blivit utsatt för kränkande tilltal där de har sagt elaka saker om mig på en arbetsplats, bl a att jag är störande och galen, det sista i samband med att vi diskuterade religion och jag hade en avvikande åsikt.

När de tidigare har sagt elaka saker har jag pratat med andra om det och då har jag hört dem säga att jag ljuger och inbillar mig saker. Jag är inte längre kvar på arbetsplatsen, men jag har mått mycket dåligt av det här. Är det tillräckligt för att det ska kallas förtal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottet förtal framgår av 5 kap. 1 § första stycket brottsbalken (BrB). De krav som måste vara uppfyllda för att brottet ska ha begåtts är att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. I vissa fall kan man undgå ansvar enligt paragrafens andra stycke, men det verkar inte aktuellt i ditt fall. Det krävs inte att uppgiften sprids till en stor samling människor utan det räcker att uppgiften kommer till tredje mans kännedom, det vill säga någon annan än den som lämnar uppgiften och den som uppgiften avser.

För att kunna ta ställning och ge ett konkret svar om brottet har begåtts krävs detaljerad information om exakt vilka uttalanden som gjorts. Av informationen i frågan framkommer tyvärr inte tillräckligt för att jag ska kunna ge ett klart och entydigt svar. Jag kan däremot försöka ge ett generellt svar som ger vägledning.

Att någon utpekar dig som ''störande och galen'' känns spontant inte tillräckligt för att det ska röra sig om en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Visserligen är sådana beskyllningar av nedsättande beskaffenhet, men det är snarare ett värdeomdöme än en uppgift. Vidare är ribban för förtal förhållandevis hög och alla uttalanden som är rent negativa omfattas inte.

Det är emellertid möjligt att det Du har utsatts för istället utgör förolämpning (5 kap. 3 § BrB) eller ofredande (4 kap. 7 § BrB), men för att ta en tydlig ställning krävs återigen mer ingående information av händelserna. Vill du gå vidare och verkligen ta reda på om Du har utsatts för något brott rekommenderar jag att ta kontakt med en advokat.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo