Förtal över sms

FRÅGA
Kan jag anmäla för förtal om jag hittar sms där två av mina familjemedlemmar har anklagad mig för mobbning och kränkt mig pågrund av min vikt och skrivit lögner om mig som inte stämmer en är omyndig och en är myndig men jag vill anmäla fler som har spridit lögner om mig för det är information som de två vet om och vridit om som jag definitiv har berättat till andra familjen medlemmar så därför vet jag att det är fler och de andra är myndig
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkat din fråga rätt vill du veta om du kan anmäla några familjemedlemmar för förtal på grund av sms som skickats mellan dem innehållande kränkningar och lögner.

Vad säger lagen?

Brottet förtal beskrivs i brottsbalkens (BrB) femte kapitel. Enligt 5:1 BrB ska den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas till böter för förtal. Detta gäller inte om det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet kan visas att det var försvarligt att lämna uppgifterna och om dessa uppgifter är sanna.

Att uppgiften ska vara "ägnad" att utsätta någon för andras missaktning innebär att det inte nödvändigtvis krävs att andra faktiskt börjar missakta personen. Det kan uttryckas som att det i de flesta fall krävs att någon typ av skada uppstår, men inte alltid, detta får bedömas från fall till fall.

I 5:5 BrB kan man utläsa att brottet som beskrivits ovan (5:1 BrB) inte får åtalas av någon annan än målsäganden. Detta är en bestämmelse om så kallad enskilt åtal, vilket innebär att det är målsäganden själv som måste driva processen och inte en åklagare. Detta gör man genom att lämna in en stämningsansökan till den tingsrätt som ska pröva målet.

I 5:5 BrB finns dock ett undantag från huvudregeln om enskilt åtal som stadgar att åklagare får väcka åtal för förtal om det är påkallat ur allmän synpunkt. Detta är en bedömning som åklagaren får göra av ett flertal faktorer, till exempel omfattning och spridningsgraden (alltså hur många som tagit del av de upplysningar som kan anses kränkande eller utmålar någon som klandervärd).

Bedömningen i ditt fall

Eftersom man måste se till en rad omständigheter i varje enskilt fall är det svårt att utifrån den information jag fått ge några definitiva svar på din fråga angående dina chanser att nå framgång med en förtalsprocess. Men den informationen som du lämnat skulle man kunna tänka sig att du blivit förtalad, inget talar däremot för att det finns anledning för åklagare att anse det påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtal. Antagligen kommer du alltså få driva processen själv genom att stämma de som du anser har förtalat dig. Om du bestämmer dig för att gå den vägen rekommenderar jag att du tar kontakt med en yrkesverksam jurist.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (842)
2019-07-17 Ogrundade orosanmälningar till socialtjänsten kan utgöra brott (förtal och falsk eller vårdslös tillvitelse)
2019-07-15 Preskription av grov fridskränkning
2019-07-14 Kan uppgifter från tidigare arbetsgivare utgöra förtal?
2019-07-10 Straff för kränkande telefonsamtal

Alla besvarade frågor (71226)