Förtal om min tidigare dom har spridits på min arbetsplats?

FRÅGA
Hej, Har idag ett jobb som präglas av stor yrkesstolthet och lång utbildning krävs.Sedan tidigare har jag en fällande dom som inte kan relateras till jobbet. Påföljden blev dagsböter. Har mått dåligt över detta och haft oerhörd skam. Oroade mig otroligt mycket för att det skulle komma ut offentligt, till kollegorna och resterande av min bransch. Vid ett offentliggörande hade det påverkat min karriär, negativt. Har verkligen satsat hela mitt liv, på att bygga upp karriären, vilket jag också lyckats med. Ett fåtal personer med högre positioner än mig har vetat om tidigare situation och slutlig dom, från dag ett, då jag velat vara ärlig med händelsen och situationen. Jobbet jag har innebär en viss offentlighet, bygga upp ett gott rykte och leva på det ryktet.Nu har det inkommit mail till alla kollegor på kontoret med min dom bifogad av en fejkad e-post avsändare. Kollegor, praktikanter, löneansvariga, huvudkontoret m.m, fick samma mail skickat i separata omgångar. Jag har aldrig tidigare känt mig så kränkt som jag gör nu. Vill det sig illa kan min karriär vara över, vet inte i vilken omfattning detta mejl har skickats ut, om det har skickats till kollegor i branschen, kundrelationer, samarbetspartners osv. I och med den fejkade epost-adressen från avsändaren, står jag som ett frågetecken och undrar av vilken anledning man kan förstöra så mycket för en människa. Aldrig känt mig så här kränkt. Vad bör jag göra i rådande situation? Är totalt förkrossad.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag beklaga den situation du befinner dig i. Det är förståeligt att det är psykiskt påfrestande att denna information har spridits runt på din arbetsplats.

Jag tänker först diskutera hur man kan se på din situation juridiskt och lyfta fram för och nackdelar. Sedan tänker jag redogöra för om du kan eller bör anmäla/väcka åtal för detta. Avslutningsvis tänker jag ge dig några råd.

Förtal

Det brott som eventuellt kan aktualiseras här är förtal enligt Brottsbalken 5 kap 1 §. Förtal är ett brott där någon pekar ut en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller utsätter denne för andras missaktning. Det finns några villkor som ska vara uppfyllda för att denna paragraf ska bli tillämplig.

Lagtexten lyder såhär:

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar. "

Det ska till att börja med finnas ett allmänt intresse av att uppgifterna lämnas, det ska vara "försvarligt". En ytterligare förutsättning för att inte dömas till ansvar är likväl att uppgiften var sann eller att det fanns en motiverad grund för varför man trodde det var sant eller varför det skulle kunna stämma. Det räcker alltså inte med att uppgiften är sann eller att det var motiverat ("skälig grund"), det ska dessutom vara försvarligt att lämna dessa uppgifter. Eftersom att den information som har spridits om dig är sann måste vi diskutera om det kan anses vara försvarbart att någon har spridit uppgiften om dig.

Argument till din fördel

Du beskriver att ditt yrke har en viss status och offentlighet kopplat till sig, att denna information om dig kan skada din karriär. Att någon har skapat en fejkad e-postadress och sprider uppgiften till ett flertal personer på din arbetsplats låter som att någon vill förstöra det för dig och ditt anseende. Om det nu stämmer att detta tar skada på din karriär måste spridandet av uppgiften anses ha sådan stor påverkan att det inte är "försvarligt".

Argument till din nackdel

Den allmänna huvudregeln är att alla domar är offentliga handlingar. Det innebär att alla har tillgång och rätt att läsa domen. Motparten kan hävda att detta faller inom ramen för sin yttrandefrihet. Är det då försvarligt att sprida denna uppgift om dig? Gissningsvis hade den andra parten hävdat att försvarlighet föreligger med omtanke för personerna på din arbetsplats, dess rykte, kundkrets m.m.

Sammanfattningsvis blir det en slags avvägning mellan skyddet mot kränkande uttalanden och yttrandefriheten i någon mening. Eftersom att de uppgifter som spridits om dig är sanna, kan det istället bli en bedömning av försvarligheten att sprida dessa uppgifter på din arbetsplats, enligt Brottsbalken 5 kap 1 § 2 stycket. Det går att argumentera att kränkningen måste anses ha en så pass stor påverkan på din arbetsplats att det inte kan anses vara försvarligt. Motparten kan däremot argumentera att det är relevant att din arbetsplats vet om detta med tanke på att du till viss del är en offentlig person. Av praktisk hänsyn kan det bli svårt att motbevisa vad andra parten kommer att hävda.

Kan du anmäla/väcka åtal för detta?

Det som försvårar situationen ytterligare är att är någon med en fejkad e-post avsändare som skickat mejlen. Eftersom du inte vet vem som ligger bakom detta blir det dessvärre svårt att polisanmäla eller åtala personen.

Även om du skulle veta vem personen är och anmäler detta är grundregeln att åklagare inte får väcka åtal för förtal. Initiativet ligger istället hos dig som har blivit utsatt för brottet. Du kan alltså väcka ett så kallat enskilt åtal. Jag skulle dock inte råda dig att göra det. Det finns argument för båda sidor vilket gör att det är en risk att väcka enskilt åtal. Det är alltså inte garanterat att du vinner. Det kan uppstå en del bevissvårigheter och det är dessutom en dyr process på grund av höga rättegångskostnader.

Rekommendation

Jag har några råd till dig ifall du skulle märka att du behandlas annorlunda på din arbetsplats.

Som anställd har du rätt till en bra arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen 1 kap 1§ och 3 kap 2 §. Du berättar att ett fåtal personer med högre position än dig har vetat om denna information. Jag skulle vilja råda dig att vända dig till din arbetsgivare eftersom att hen har en skyldighet att förhindra trakasserier och mobbning på arbetsplatsen.

Jag tycker ytterligare att du ska kontakta ditt fackförbund för vidare hjälp och rådgivning. Du hade också kunnat kontakta ditt skyddsombud som enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § kan begära att din arbetsgivare utreder problemet och vidtar åtgärder.

Om du behöver ytterligare juridisk rådgivning är du varmt välkommen att kontakta oss igen på Lawline. Dina alternativ finner du nedan:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Jag önskar dig all lycka, hoppas att allt löser sig!

Vänligen,

Ceda Imranova
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (796)
2019-03-14 Att kalla någon för psykopat - förtal?
2019-03-12 Vad krävs för att någon ska bli fälld för förtal?
2019-03-10 Vart går gränsen för förtal som brott?
2019-03-10 Kan man fritt sprida domar?

Alla besvarade frågor (66900)