Förtal om jag anklagas för att ha kränkt och lurat någon?

Hej! Utgör falska rykten/anklagelser om att jag skulle ha ´´kränkt´´, ´´lurat`` någon och dessutom försökt ´´vända alla i hens familj emot denna`` förtal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom din fråga är ställd utan några ingående detaljer om vad kränkningen innebär eller vad som menas med att du lurat någon kommer frågan besvaras övergripande.

Förtal?

En person kan dömas för förtal om personen utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, 5 kap. 1 § brottsbalken.

Vända familjen emot en?

Om personen även sprider anklagelserna till dina nära och kära innebär att personen vill utsätta dig för andras missaktning. Däremot förstår jag din fråga som att personen vänder familjen emot dig, detta kan inte på enbart den grunden anses utgöra förtal eftersom det inte innebär att du utpekas som brottslig, klandervärd i ditt levnadssätt eller utsätts för andras missaktning.

Kränkning?

Att du beskylls för kränkning skulle eventuellt kunna falla in under att du pekas ut som klandervärd eller att uppgiften lämnas för att utsätta dig för andras missaktning.

Lurat?

Att du beskylls för att ha lurat någon kan falla in under att någon utpekat dig som brottslig (beroende på vad du menar med lurat). Det kan även falla in under klandervärd och att utsätta dig för andras missaktning.

Undantag från förtal

I vissa situationen klassas dock anklagelser inte som förtal. Om anklagandet har varit försvarligt och om man kan bevisa att den var sann, eller att man har haft skälig grund att anta att den var sann, utgör inte anklagandet ett brott.

Du är välkommen att kontakta oss på Lawline och uppge fler omständigheter och detaljer kring händelsen. På så vis kan vi göra en mer exakt bedömning i just ditt fall.


Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo