FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt07/03/2018

Förtal, olaga tvång och försök till utpressning

Jag köpte 2 katter av en uppfödare för ca 2 år sen. Det visade sig att katterna var sjuka och jag ville ha ersättning för mina utlägg under tiden katterna behandlades. Uppfödaren ville inte köpa tillbaka dom eller betala vad jag ansåg att jag skulle ha. Jag hänvisade till konsumentköplagen och tog ärendet vidare till ARN. Dom "dömde" till min fördel och ansåg att uppfödaren skulle ersätta mig med 6000 kr. Jag ville ha för sanering av bostaden också men det godkändes inte eftersom det inte var gjort av firma. Nu, 1 år senare, när jag själv har skaffat stamnamn och funderar på att bli uppfödare skriver hon till mig att hon vill ha tillbaka de 6000 som hon betalade efter tvisten som gick vidare till ARN. Hon skriver varningar till folk om att jag är oseriös och att dom ska akta sig för mig. Om hon inte får tillbaka pengarna kommer hon fortsätta med detta men om jag betalar henne 6000 kommer hon aldrig mer säga något om mig. Hon försöker skada min uppfödning och smutskasta mig för att jag inte ska kunna föda upp katter. Hon har även skickat mail till min man och ifrågasatt hur det står till med min hälsa... Jag har fått ta del av mailet hon skickar runt och mailen där hon skriver att hon ska ha tillbaka pengarna för att sluta prata illa om mig, allt finns sparat.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

De handlingar du beskriver att personen utsätter dig för kan stämma överens med brottsbeskrivningen av dels förtal, dels olaga tvång, och dels utpressning. Dessa brott regleras i Brottsbalken (BrB).

Den som pekar ut en annan person som brottslig, klandervärd i sitt sätt att leva, eller lämnar andra uppgifter som kan orsaka andras missaktning kan göra sig skyldig till brottet förtal enligt 5 kap. 1§ BrB. Personen som pekats ut måste tagit del av uppgifterna och syftet ska varit att andra ska missakta den utpekade personen, vilket stämmer överens med vad du beskriver att hon gjort.

För att brottet olaga tvång (4 kap. 4§ BrB) ska vara aktuellt krävs det vanligtvis att man ska ha utfört den handling personen försökt tvinga en till, dock kan hot i vissa fall vara tillräckligt för att olaga tvång ska vara anfört. Har man inte gjort det personen velat tvinga en till kan det ses som ett försöksbrott, men normalgraden av olaga tvång är inte straffbart på försöksstadiet. För att försök till olaga tvång ska vara straffbart krävs det att det är försök till grovt olaga tvång (4 kap. 10§ BrB).

För att brottet utpressning ska vara aktuellt krävs det att personen genom olaga tvång fått dig att betala pengarna (9 kap. 4§ BrB). Från dina uppgifter tolkar jag det som att du inte betalat de 6000 kr som personen begär från dig. Därmed har inte kraven för utpressning uppfyllts.

Istället kan försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB bli aktuellt. Personen ska då ha krävt dig på pengar och samtidigt uttalat någon form av hot. Hotet ska avse en brottslig gärning och syftet med brottet ska vara att framkalla allvarlig fruktan för din eller annans säkerhet till person eller egendom.

Försökspunkten borde anses uppnådd i och med att personen uttalat hotet om att fortsätta förtala dig, med syfte att du ska ge henne pengar för att hon ska sluta. Om du hade betalat personen så hade det inneburit en vinning för henne och en skada för dig. Hamnar man i en situation där kraven för både olaga tvång och försök till utpressning är uppfyllda är huvudregeln att man dömer för ett av brotten, i normalfallet är det då försök till utpressning personen döms för.


Det du kan göra är att kontakta Polisen och utifrån ovan göra en anmälan mot personen ifråga.

Har du någon mer fråga kring detta är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Lovisa LundqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”