Förtal och vitsord från arbetsplats

Hej. Personen som jag använt som referens på mitt arbete har bakom min rygg lämnat dåliga/osanna referenser till arbetsgivare som ringt där jag sökt arbete. Fick reda på det genom en ny arbetsgivare som inte gav mig arbete p.g.a att min referens berättat rena lögner om mig.

Är detta lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det närmaste brott som din beskrivning skulle kunna utgöra är förtal, med hänseende till att personen på din arbetsplats har lämnat uppgift om dig till andra. Det som är straffbart är att lämna en uppgift om dig som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning, oavsett om uppgiften är sann eller osann (Brottsbalk (1962:700) 5:1 första stycket).

En sådan uppgift kan vara att du utpekas som brottslig. För att det ska nå upp till förtal så räcker det dock inte med att utpekas som brottslig med avseende på att du exempelvis är en notorisk fortkörare. Brottsligheten måste vara av tillräcklig art för att ditt anseende ska riskera att nedsättas, exempelvis att du utpekas som tjuvaktig.

En uppgift kan också vara att du utpekas som klandervärd. Klandervärdheten måste dock vara av allvarlig art, exempelvis att du utpekas som aktiv nynazist, prostituerad, pedofil eller grovt försumlig i vårdnad av dina barn. Endast ett allmänt påstående om att du är ohederlig räcker inte.

I övrigt så måste personen ha haft uppsåt till att lämna uppgift om dig som riskerade att utsätta dig för andras missaktning för att gärningen ska anses som brott (Brottsbalk 1:2 första stycket).

Utredningen av förtal är svår eftersom ord kan stå mot ord och uppsåt måste bevisas. Enligt rättspraxis har dessutom arbetsgivare, i samband med att de lämnar vitsord för anställning, ett vidsträckt utrymme för att lämna uppgifter om tidigare anställda som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Om uppgifterna personen på din arbetsplats lämnade var sanna eller stod på skälig grund utifrån en samlad helhetsbedömning så är det möjligt att han inte kan dömas till ansvar, med hänseende till att det under vissa omständigheter är försvarligt att lämna ut sådana uppgifter i samband med när man blir kontaktad för referenser av andra arbetsgivare (Brottsbalk 5:1 andra stycket). Jag rekommenderar därför att du först tar kontakt med personen på din arbetsplats för att resonera med denne om vad han är missnöjd över och varför han lämnar osanna uppgifter. Han kanske kan därefter tänka sig att dra tillbaka sina negativa bedömningar.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo