Förtal och väcka åtal

Hej. Min situation är ganska komplex. Jag blev för ett drygt halvår sedan uppsagd från mitt förra jobb. Har sedan dess startat eget i samma bransch. När min förre arbetsgivare fick reda på detta polisanmälde han mig för stöld, dataintrång och trolöshet mot huvudman. De första 2 punkterna blev nedlagda ganska tidigt utan att jag blev misstänkt. Den tredje punkten föranledde en förundersökning från polisen men den blev strax innan jul också den nedlagd utan någon misstanke mot mig. Nu till min fråga. Min chef skickade ut mail till mina kunder där han förklarade att jag gjort mig skyldig till brott. Han sa till och med till någon kund att jag inom någon dag skulle bli häktad. Jag vet att han gjort en kreditupplysning på mig utan mitt medgivande och spridit falska rykten om denna. Det finns tom dokumenterat i polisförhör med honom att han gjort denna upplysning och att jag haft skulder på 300 000kr som han berättat till andra företagare för att smutskasta mig. Sanningen är att min skuld ligger på omkring 50 000kr. Oavsett känns det olustigt att han gjort detta. Det finns massa bevis och mail på att min förre chef gjort detta. Jag har parallellt med detta drivit ett mål mot honom då han inte betalat ut min semesterersättning. Detta är löst genom förlikning nu. Som ni förstår är situationen väldigt svår för mig. Mina vänner och kunder tycker att jag ska anmäla för förtal. Samtidigt kan man läsa på nätet att åklagare bara driver mål som har samhällsintresse. Enda anledningen till att jag eventuellt skulle göra anmälan är för att få slut på all smutskastning.

Lawline svarar

Hej!

Som jag förstår vill du ha svar på om det kan röra sig om förtal och vilka grunder som ligger för att kunna väcka åtal.  Jag kommer även kort att förklara lite kring vad som gäller för att begära kreditupplysning.

Personen har alltså till andra påstått att du har begått brott, ska bli häktad och berättat felaktiga uppgifter om dina skulder för att smutskasta dig. Det här kan ses som att han dels utpekar dig som brottslig och även lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning, här från kunder och företag. 

Då det inte kan påstås att hans handlingar varit försvarliga (eller att han var skyldig att uttala sig) rör det sig således om förtal, 5 kap. 1§ brottsbalken. 

Huvudregeln är att förtal, grovt förtal och förolämpning (5 kap. 1-3§§ brottsbalken) är målsägandebrott. Det här innebär att de bara kan åtalas av målsäganden, alltså du. Om du istället anger brottet till en åklagare måste åklagaren göra en särskilt åtalsprövning och där se om åtal kan anses vara påkallat ur allmän synpunkt. Om det anses vara fallet får åklagaren åtala, inte annars. För personer under arton år krävs det dock inte att målsäganden anger brottet till åklagare, men det ska fortfarande vara påkallat ur allmän synpunkt. Allt det här står i 5 kap. 5§ brottsbalken.

Brottsbalkens femte kapitel hittar du https://lagen.nu/1962:700#K5

Jag kan även kort nämna att för att kunna begära kreditupplysning av en privatperson, en personupplysning, krävs ett legitimt skäl. Det här kan till exempel vara att personen ska ingå kreditavtal med den andra personen. En företagsupplysning kräver dock inte ett legitimt skäl. Du kan läsa mer om det här på Datainspektionens hemsida.

Med vänliga hälsningar,

Sarah SaajakariRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo