Förtal och uteslutning ur arbetsgrupper

Hej

Jag arbetar på ett företag där vi bjuder in företag och personer att delta som experter i våra arbetsgrupper. Vi har utsett en viss person att delta i en av våra internationella arbetsgrupper. Vi har nu blivit tvungna att utesluta en person från våra arbetsgrupper där han suttit som expert pga av att han ägnat sig åt att tala illa om en annan person i gruppen. Detta strider mot våra regler att göra så. Vid uteslutningen har vi meddelat behöriga personer som är med och utser personen ifråga att vi uteslutit denna och varför. Detta för att de ska kunna ta bort personen från listan över gruppens deltagare. Nu hotar personen som blivit utesluten av oss att anmäla oss för förtal enligt BrB 5 kap 1§. Hur stor sannolikhet är det att personen ifråga får framgång med sin talan och hur svårt är det att få ngn fälld för förtal. Det är företaget som jag arbetar för som uteslutit personen ifråga, och beskedet att utesluta personen har meddelats av en av våra chefer som nu personen ifråga anser har förtalat honom. Blir BrB 5 kap 1§ tillämplig då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal som du säger regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Förtal innebär att antingen utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att man lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för annans missaktning. I detta fall skulle det eventuellt kunna ses som att en uppgift lämnas för att utsätta personen för andras missaktning men det beror också helt på vad som har sagts. Att ni endast sagt att personen har talat illa om kollegor (för att kollegan brutit mot era regler) är inte enbart grund för förtal då det inte kan anses vara "ägnat att utsätta någon för missaktning". Nu förstod jag inte exakt vad din chef har gjort men om den endast har uteslutit personen ur en grupp utgör det inte förtal. Om den däremot har spridit saker på internet om personen så den får svårare att få jobb eller liknande kan det dock utgöra förtal.

Det finns också ett undantag till detta i 5 kap 1 § 2st. BrB. Alltså även om det skulle vara fråga om förtal kan det anses vara försvarligt att vid vissa omständigheter röja uppgifter att "förtala" någon och om man kan visa att uppgiften var sann.

Målsägandebrott
Förtal är ett så kallat målsägandebrott och kan endast drivas av målsäganden (alltså den som påstått sig blivit utsatt för brott) och alltså inte av en åklagare utom i undantagsfall. När åklagare driver frågan ska det röra sig om fall som är påkallat ur allmän synpunkt enligt 5 kap 5 § BrB. Det kan vara att en person drabbas mycket hårt, det rör sig om grova uttryck eller om det får stor utbredning i samhället, exempelvis att någon skriver väldigt allvarliga saker på internet om en person är ett exempel på när åklagare kan ta upp fallet vilket inte verkar ha skett här.

Möjlighet till framgång med anmälning
Jag skulle säga att möjligheten för den här personen att vinna framgång med sin talan är väldigt liten. För det första måste personen i fråga själv driva målet. Att endast utesluta en person ur arbetsgrupper för att personen i fråga har brutit mot de regler som finns utgör inte förtal (så länge det hållit sig inom rimliga gränser). Det skulle också kunna ses som försvarligt att lämna dessa uppgifter även om de mot förmodan skulle utgöra förtal.

Exakt hur ofta någon blir fälld för förtal kan jag inte svara på men det ska bevisas "utom rimligt tvivel" vilket är ett väldigt högt beviskrav. I detta fall ser jag risken för att någon skulle fällas förtal som extremt liten om jag utgår från vad du skrivit i din fråga. Dock har jag inte alla omständigheter som en domstol har vid en sådan bedömning och det är därför omöjligt att ge ett hundraprocentigt svar.

Hoppas du fick svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Marcus KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo