Förtal och undantagregeln

Att utpeka någon som nazist på Facebook och andra sociala medier, kan det vara förtal och därmed straffbart?

I detta specifika fall så gäller det "öppna inlägg" på Facebook som alla kan läsa och i kommentarerna som följer utpekas och anklagas man för att vara nazist.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Jag tänkte börja med att förklara lite om brottet förtal och sedan gå in på din konkreta fråga.

Förtal

Första stycket – vad är förtal
För att något ska klassas som förtal måste en/flera specifika personer pekas ut som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller någon annan uppgift som får en person att framstå som dålig i andras ögon. Bedömningen görs alltså utifrån andra personers reaktioner och ofta tar man hänsyn till personens bekantskapskrets. Det innebär att något som kan anses som dåligt hos en grupp människor inte behöver vara det hos en annan.

Exempelvis är det nog för de allra flesta negativt och dåligt att anses vara nazist men för en person som umgås med andra nazister och själv betraktar sig som en kanske det inte uppfattas så utan mer som fakta.

När man gör bedömningen hur allvarligt ett förtal har varit brukar man titta på hur allvarlig uppgiften har varit, vilket syfte personen som spred uppgiften hade, om personen visste att uppgiften var osann och vilken spridning den har fått. Dessa kriterier är också de som används för att bedöma om brottet har varit grovt eller inte.

Andra stycket – undantagsregeln
Trots att något är förtal finns det möjlighet att frikännas. Om det har varit försvarligt att lämna den uppgiften. Det spelar inte någon roll här om uppgiften var sann eller falsk men man tittar ofta på om personen som lämnat uppgiften hade skäl att anta att den var sann eller visste att den var osann. Andra faktorer som kan påverka om det är förtal är om:

-Personen hade en skyldighet att uttala sig och det sagda då var relevant: exempelvis vittnesplikt -Omdömen vid jobbansökningar -Man har även rätt att göra nyheter av vissa saker om de är av allmänt intresse -opinionsbildning -Kritik är en del av det demokratiska samhället och anses inte vara förtal

Åtalsreglerna
Förtal är en form av kräkning av äran hos en person (ett ärekränkningsbrott) och dessa brott faller inte in under allmänt åtal om de inte finns ett stort samhällsintresse att pröva fallet. Detta innebär i praktiken att en person som vill ta brottet till domstol måste göra det själv och då stå för den eventuella risken att behöva betala rättegångskostnader.

Din fråga

I det aktuella fallet rör det sig troligen om ett förtal och beroende på vilken spridning det har fått i sociala medier så kan det även röra sig grovt förtal. Om inlägget delats så kan även de som delat det ha begått förtalsbrott.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”