Förtal och tryckfrihet

FRÅGA
Hej! Min ex pojkvän och min äldsta sons pappa har givit ut 3 st självbiografier där han berättar om sitt liv. När jag läste och upptäckte vad han skrivit om mig o min familj mor far barn. Så blev jag chockad. Bara lögner och förtal om hela min familj och speciellt om mig.han nämner oss vid andra namn tar upp mina föräldras religon mm ren smutskastning och osanningar. Vi bor i en stad där alla har följt mig och sonens pappa under åren. Och därför vet ju alla att det är mig och min famil och barn det handlar om även om han uppger oss med falska namn. Detta är rent chockerande att läsa trodde inte man fick ge ut o sprida vad som helst. Och detta ska va hans självbiografi. Vad gäller enligt lagen och vad gör man åt detta. Rättsligt. Har jag någonsin helst chans o vinna i rätten över min sons pappa och böckerna.? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av tryckfrihetsförordningen (TF) och brottsbalken (BrB).

Eftersom din expojkvän lämnat uppgifterna i tryckt skrift, skyddas de av tryckfriheten (1 kap 1 § och 1 kap 6 § TF).

Det går att begå brott även i tryckt skrift, om gärningen är kriminaliserad både i TF och i vanlig lagstiftning (anledningen till att det förutsätts dubbel kriminalisering i båda grundlag och lag är så är att det ska vara lätt att utöka tryckfriheten – genom att lagstifta bort en kriminalisering i vanlig lagtext så att kravet på dubbel kriminalisering inte är uppfyllt – och desto svårare att inskränka tryckfriheten – eftersom det är svårt att ändra grundlag och därmed svårt att lägga till nya tryckfrihetsbrott). I detta fall är förtal aktuellt (7 kap 4 § 14 p TF och 5 kap 1 § BrB).

Jag har alldeles för lite information om vad din expojkvän skrivit för att kunna avgöra om förtal begåtts, men jag kan kort redogöra för förtalsbestämmelsen. Förtalsbestämmelsen lyder i sin helhet:

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

Bestämmelsen är inte helt lättillämpad, men kan sägas bestå av en objektiv (första stycket) och en subjektiv del (andra stycket), som båda måste vara uppfyllda. Den objektiva delen är ofta ganska lätt att uppfylla, till exempel om din expojkvän beskrivit dig och din familj på ett sådant sätt så att andra typiskt sätt kan tänkas se ner på er för vad han skrivit. Jag vet som sagt inte vad han skrivit, men det kan räcka med att man berättar för någon att en viss person begått ett brott, för att den objektiva delen ska vara uppfylld. Jag kan tillägga att det inte är nödvändigt att ni faktiskt missaktats av någon, utan uppgifterna ska typiskt sett leda till andras missaktning.

Den subjektiva delen är desto mer omständig. För att tryckfriheten ska fungera måste förtalsbestämmelsen vara väldigt flexibel, och därför blir rekvisiten svåra. Har man uppfyllt den objektiva delen av förtalsbrottet, döms man ändå inte för förtal om (1) det var försvarligt att lämna uppgifterna, och (2a) uppgiften var sann eller (2b) man hade skälig grund att tro att uppgifterna var sanna. Din expojkvän måste alltså ha skäl att tro att det han beskriver om dig och din familj är sant. Huruvida det är så saknar jag möjlighetatt bedöma, eftersom allt jag känner till om omständigheterna är vad du skrivit. Försvarlighetsbedömningen utgår från en intresseavvägning mellan olika intressen, i detta fall främst de två kolliderande intressena din och din familjs intresse av att inte utmålas som brottsliga eller klandervärda i ert levnadssätt och intresset av tryckfriheten. Även sådant som allmänhetens intresse av ämnet kan spela roll i denna avvägning. Återigen måste mitt svar – tyvärr – bli att jag vet för lite om vad din expojkvän faktiskt skrivit för att jag ska kunna göra denna bedömning.

Dina chanser att vinna i rätten är helt beroende av om han faktiskt har begått ett förtalsbrott eller inte. Det du kan göra är att polisanmäla det eventuella brottet, så får åklagare avgöra saken. Just tryckfrihetsbrott kan inte utredas eller åtalas av allmänna åklagare, utan för sådana brott är justitiekanslern ensam åklagare (9 kap 2 § TF).

Dessvärre kunde jag inte vara till någon större hjälp i att lösa just ditt konkreta fall, men jag hoppas att jag i stora drag kunnat redogöra för rättsläget kring förtal i samband med tryckfriheten.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (797)
2019-03-23 Förtal och enskilt åtal
2019-03-14 Att kalla någon för psykopat - förtal?
2019-03-12 Vad krävs för att någon ska bli fälld för förtal?
2019-03-10 Vart går gränsen för förtal som brott?

Alla besvarade frågor (66984)