Förtal och psykisk misshandel

Min mamma har talat ila illa om mig för släkt och vänner.Det handlar om att svartmåla mig och förtala mig.Hon har även misshandlat mig psykiskt.

Vet nu att hon är sjuk.En personlighetsstörning av något slag.Medfödd bioligiskneuorologisk skada med kognitiva svårigheter som följd.

Förtalet har pågått ca 10 år.Hon har försökt distansera mig från släkten mm.

Jag är offer och hon förövare.

Detta har fått mig att må mycket dåligt.I flera år har jag inte kunnat arbeta i perioder.

Vill anmäla min mamma för förtalet och all psykisk misshandel hon utsatt mig för.Hur göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Brotten som jag nedan kommer nämna regleras i brottsbalken, vilken jag härefter kommer förkorta som BrB. Även rättegångsbalken, RB, kommer att beröras.

Förtal

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal (5 kap. 1 § första stycket BrB). Att det ska vara en uppgift innebär att det måste vara något konkret som går att kontrollera, och exempelvis inte något som närmast är att betrakta som "tycke och smak". För att det ska vara förtal måste det som sagt även vara ägnat att utsätta den utsatta för andras missaktning. Att det ska vara "ägnat att" innebär att det objektivt/typiskt sett ska vara något som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning, och det behöver alltså inte ha uppstått missaktning i det konkreta fallet. Sist men inte minst krävs det för ett fullbordat förtalsbrott att uppgiften har kommit till en tredje persons kännedom, vilket verkar vara uppfyllt i ditt fall.

Om någon var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna en uppgift i saken, och denne visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den så dömer man dock inte till ansvar (5 kap. 1 § andra stycket. BrB). För att det ska vara försvarligt att lämna en uppgift krävs det i princip att det finns ett samhällsintresse av att uppgiften kommer till allmänhetens kännedom.

Det är svårt för mig att utan närmare uppgifter om vad din mamma har sagt avgöra om det är fråga om förtal eller inte, men om det handlar om något som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning så är det alltså förtal. Förutsatt att du är över 18 år så är det endast du som får väcka åtal om brottet (5 kap. 5 § BrB). Du väcker enskilt åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (47 kap 1 § RB).

Ofredande eller grov fridskränkning

Att psykiskt misshandla någon kan vara ofredande, om det är fråga om att utsätta någon för störande kontakter eller något annat hänsynslöst agerande (4 kap. 7 § BrB). Handlar det om upprepade kränkningar av din identitet som har varit ägnade att allvarligt skada din självkänsla så aktualiseras även grov fridskränkning (4 kap. 4 a § första stycket BrB). Det är tillräckligt att gärningarna typiskt sett leder till att självkänslan skadas, och det krävs inte att din mammas syfte har varit att allvarligt skada din självkänsla eller att kränka din integritet.

Ofredande och grov fridskränkning är brott som ligger under allmänt åtal, vilket innebär att det är åklagaren som avgör om åtal ska väckas eller inte. Åklagaren har en åtalsplikt och är skyldig att väcka åtal om det finns tillräckligt mycket som tyder på att ett brott har begåtts, (20 kap 3 § RB).

Uppsåt

De brott som jag ovan har nämnt är uppsåtliga brott (1 kap. 2 § BrB). Jag kommer inte att närmare bedöma om din mamma har uppsåt som täcker de olika brottsrekvisiten då det helt enkelt finns för lite uppgifter i frågan för det. Med största sannolikhet så föreligger dock uppsåtstäckning, och det spelar ingen roll att din mamma är psykiskt sjuk då man ändå kan ha uppsåt. Det kan istället få betydelse i ett senare led då rätten bestämmer påföljd.

Sammanfattning

De brott som din mamma kan tänkas ha begått mot dig är förtal och ofredande eller grov fridskränkning. Förtal ligger under enskilt åtal och för att väcka åtal skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten. Ofredande och grov fridskränkning ligger under allmänt åtal, vilket innebär att det är åklagaren som beslutar om åtal ska väckas eller inte. Det du bör göra är därför att polisanmäla brottet/brotten.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”