Förtal och olaga hot

FRÅGA
Min mans exfru har de senaste 7 åren trakkasserar mig på alla mööjliga vis. Hon har smsat hotfulla saker, hon ringde hem till oss och skrek obscena saker till mig (vi bytte till hemligt nr tillslut) hon har anmält mig till soc vid ett flertal gånger där hon hävddar att jag slår deras gemensamma barn. Hon ahr fått barnen att gå till polisen och säga att jag misshandlar dem och det har efter utredning kommit fram att barnen blev tvingade av deras mamma att ljuga för polisen och soc. jag undrar, kan jag anmäla henne för förtal? Eller något annat? Denna kvinna har förstört mitt liv och hon förföljer mig fortfarande och jag orkar inte mer psykiskt. Jag har i perioder också blivit sjukskriven av all stress och fallit in i djupa depressioner pga av allt dettta. Mvh MJ
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Angående de hotfulla smsen så kan du vända dig till polisen och göra en anmälan. Beroende på innehållet i smsen kan de utgöra olaga hot, olaga hot är ett brott enligt brottsbalken och kan resultera i böter samt upp till ett års fängelse beroende på olika omständigheter som t.ex. hur allvarligt menade meddelandena är, om de är upprepade, om de skett i samband med vapen/annat farligt föremål etc.

När det gäller framgång med anmälan om förtal gäller följande enligt 5 kap 1 § brottsbalken:

''Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar''.

Andra stycket i paragrafen avser situationer där vederbörande är skyldig att lämna sådana uppgifter exempelvis framför en myndighet eller vid en rättegång i domstol.

Om personen i fråga ständigt uppger falsk information i syfte att utpeka dig som brottsling eller endast i syfte att svartmåla ditt beteende eller levnadssätt kan det finnas möjlighet till framgång med en sådan talan.

Efter att ha gjort en polisanmälan kommer polisen inleda en förundersökning, sedan kommer åklagaren om det finns tillräckliga bevis att väcka åtal.

Hoppas du fått svar på din fråga, om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på nytt eller kommentera inlägget.

Vänligen,
Brottsbalken hittar du här

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1021)
2020-09-15 Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?
2020-09-14 Kan en skrivelse utgöra förtal?
2020-09-12 Förtal mot företag?
2020-09-11 Gränsdragning för förtal

Alla besvarade frågor (84127)