Förtal och mobbning av kollega?

FRÅGA
Hej , jag har under en längre tid (6mån) utsatts för fals ryktesspridning av en medarbetare. Denne medarbetare har vid flera tillfällen kontaktat min chef och sagt att jag är farlig, opålitlig. Inget är sant men detta skapar såklart "oro" bland mina övriga kollegor och jag har fått hantera många samtal från olika personer som hört av sig om detta. Är det förtal som jag kan anmäla?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kan du anmäla för förtal?

För att brottet förtal (5 kap. 1 § brottsbalken) ska vara aktuellt krävs det att vissa krav är uppfyllda. Du måste ha blivit utpekad som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt. Från vad jag kan läsa verkar du inte ha blivit utpekad som brottslig, däremot är det tydligt att du blivit utpekad som klandervärd eftersom din medarbetare säger att du är farlig och opålitlig. Den information som spridits ska vara ägnad att utsätta dig för andras missaktning; detta innebär att din medarbetare aktivt försöker få dina medarbetare att tycka sämre om dig och i detta fall, kanske till och med vara rädda för dig. Det finns dock inget krav på att dina arbetskollegor börjat missakta dig, det räcker med att din medarbetares beteende har varit ägnat till just det syftet.

Kan du anmäla för grovt förtal?

Jag vill också uppmärksamma dig på möjligheten att anmäla för grovt förtal (5 kap. 2 § brottsbalken). De krav som jag nämnt ovan måste vara uppfyllda men nu ska man även göra en bedömning kring om uppgiftens innehåll eller sättet för spridningen/omfattningen av spridningen var ägnad att medföra allvarlig skada. En helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall. Eftersom ryktesspridningen pågått under lång tid kan detta tala för grovt förtal. Om spridningen skett till en större mängd personer kan detta också tyda på grovt förtal. Det beror förstås på hur många medarbetare du har på arbetsplatsen. En annan faktor som spelar roll är hur lätt du kan identifieras och återfinnas pga ryktesspridningen. Eftersom detta har skett på din arbetsplats och flera människor har reagerat och hört av sig till din chef har det uppenbarligen varit lätt att identifiera dig. Eftersom jag inte vet exakt vad din medarbetare skrivit eller till hur många han har berättat kan jag dock inte ge ett klart svar på om en anmälan om grovt förtal är aktuellt i detta fall. Det är upp till åklagaren/polisen om du väljer att ta med det i din anmälan.

Har din arbetsgivare skyldighet att göra något åt situationen?

Något annat du kanske inte har tänkt på är din chefs skyldighet att se till så att det inte förekommer någon typ av mobbning eftersom arbetare inte ska riskera att utsättas för ohälsa på arbetsplatsen (3 kap. 2 § arbetsmiljölagen). Detta kallas i juridiska termer för "kränkande särbehandling" (föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4). Rykten på arbetsplatsen kan klassas som kränkande särbehandling och i så fall måste din chef se till så att det finns rutiner för hur man stoppar detta. Det framgår inte av din fråga huruvida chefen försöker hantera din krångliga medarbetare eller inte, därför tänker jag att det kan vara bra att känna till.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?