Förtal och medgärningsmannaskap

Hej. Min man har blivit uthängd på facebook i en grannsamverkansgrupp efter en incident. Efter att ha blivit hytt åt med näven för att en tyckt att han kört för fort( dock lagligt) stannade han och en konflikt uppstod. Han blev arg och det byttes hårda ord. Opponenten skrev om detta på facebook, han utmålades som aggressiv o farlig bilist. Hela sanningen kom dock inte fram. Reg nr publicerades. Kommentarerna var inte nådiga o någon tog fram namn via reg nr o publicerade. Gruppen har ca 200 följare. Är denna publicering brottslig?

I andra fall har namn publicerats när man tex letar efter ägare till förrymda hundar. Därför anses detta ok, jag kan tycka att skillnaden är milsvid. Tack för snabbt svar då jag sitter mitt i just nu.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att hänga ut någon som en aggressiv och farlig bilist är att jämställa med att framställa någon som brottslig, det aktuella brottet din man påstås gjort sig skyldig till är närmast bestämt vårdslöshet i trafik (se Lag 1951:649 om straff för vissa trafikbrott 1 §). Detta betyder att den som ”hängt ut” din man i gruppen kan ha gjort sig skyldig till förtal eftersom uppgifterna lämnats till andra personer, se Brottsbalken 5 kap 1 §. För att förtal ska föreligga krävs det att utlämnandet av uppgifterna inte var försvarligt. Vid bedömmandet av om det är försvarligt att lämna uppgiften ska en intresseavvägning göras, i detta fall mellan att upprätthålla trafiksäkerheten och din mans integritet. Vilket du nämnde körde din man inte för fort, detta är något som starkt talar för att det inte var försvarligt att lämna sådana uppgifter. Om din man på grund av andra orsakar kan bedömas ha varit vårdslös är det fortfarande tveksamt om det skulle bedömas som försvarligt att hänga ut honom eftersom denna grupp inte har som uppgift att upprätthålla trafikordningen (det är snarare polismyndighetens och trafikverkets uppgift).

Den som gjort sig skyldig till förtal är troligen endast den som publicerat namnet, eftersom att endast publicera registreringsnumret pekar på ett fordon, inte föraren (det är exempelvis mycket vanligt att fordon nyttjas av fler än den som är skriven på fordonet). Skillnaden mellan att publicera namnet och registreringsnumret kanske dock inte ska överdrivas eftersom namnet har hämtats från fordonsregistret. Det avgörande är att din man har pekats ut som den som varit vårdslös i trafiken. Det är därför möjligt att även den som publicerat registreringsnumret gjort sig skyldig till förtal (beroende på vad personen i övrigt skrev i samband med publiceringen). Det krävs att publiceringen av namnet/registreringsnumret är ett led i kränkningen, om den som publicerat namnet/registreringsnumret i övrigt höll sig utanför smutskastningen är det högst tveksamt om denne gjort sig skyldig till förtal. Det är dock möjligt att personen som beskrivit din man som brottslig och personen som publicerar namnet/registreringsnumret kan anses agerat i samförstånd, och således kan ha gjort sig skyldiga till förtal i form av medgärningsmannaskap. För att medgärningsmannaskap ska anses föreligga krävs det att gärningsmännen på något sätt har agerat i samförstånd och således förstått att deras separata agerande utgjort ett led i denna kränkning. Medgärningsmannaskap blir endast aktuellt om den som publicerat namnet/registreringsnumret inte i övrigt kan anses bidragit till smutskastningen.

Behöver du i framtiden hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”