Förtal och kränkning av arbetsgivare

Hej .

jag har blivit utsatt för förtal och kränkning av min arbetsgivare som anklagat mig för att ah haft en patient hemma hos mig sovandes...jag arbetade med psykiatrin .Jag blev knäckt av dom i samtal under 3 månader ..samtal och avstägning , fanns inga bevis , inga polisrapporter , inget .DOm gick på en känsla.Jag blev knäckt.Kan jag anmäla dessa 3 personer som utsatte mig? 3 chefer.dessa tillhör landstinget men sköttes i enskilda rum mellan dom och mig ,...jag är så full av hat mot dom, inget arbete och inget liv .

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall du kan anmäla din arbetsgivare för förtal och kränkning.

Lagrum
För förtal krävs det enligt 5 kap. 1 § BrB att en person "utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning", vilket innebär att en annan person sprider information om dig till andra. För att uttalandet ska räknas som förtal ska det vara avsett att skada en människas anseende hos andra, med hänsyn tagen till den krets offret tillhör. Det innebär att uttalandet ska typiskt sett leda till skada men personen som uttalar sig illa behöver inte ha haft uppsåt till skadan för att fällas för förtal

Avseende kränkning är det en känsla som är individuell, vilket innebär att känslan kan upplevas i större eller mindre grad. I ditt fall kan brottet förolämpning göras gällande enligt 5 kap. 3 § BrB.
Förolämpning innebär i det fall att en person dömas till ansvar om denne kränker eller sårar en person, om dessa uppgifter riktas direkt till den personen samt är ägnade att kränka personen på något sätt.

Sammanfattning
Skillnaden mellan förtal och förolämpning är mot vem meddelandet riktas till. Vid förolämpning lämnas meddelandet direkt till offret medan den som förtalar pratar om X till Y med syfte att såra X. Förolämpningen kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett förolämpande eller kränkande sätt.
Eftersom jag inte har tillräckligt med information om ditt fall kan jag inte konstatera exakt vilket brott som föreligger. Då det inte framgår av din fråga att dina chefer har pratat med varandra sinsemellan i syfte av att skada, baktala eller liknande, så kan troligtvis inte förtal göras gällande.

Däremot kan jag finna att detta torde om något anses utgöra en förolämpning då du har direkt av dina chefer blivit anklagad av att ha haft en en patient sovandes i ditt hem. En sådan anklagelse kan anses ytterst allvarlig och upplevas som kränkande av en anställd. Jag kan således finna att en sådan anklagelse kan utgöra en förolämpning.


Vänligen,

Edessa Barmousa AltunRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo